Vi trur på Valle

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Valle endå betre!

Knut Hagen

Varaordfører