Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Våre hovedsaker

Trygt hjem og raskere frem

Telemark Høyre vil holde trykket oppe for å få gjennomført de høyt prioriterte vei- og jernbaneprosjektene i Telemark. Vi vil at fylkeskommunen skal være en ansvarlig veieier for fylkesveiene, og prioritere vedlikehold for å ta igjen etterslepet og gi mer midler til dekkelegging.

Kvalitet og valgmuligheter i skolen

Telemark Høyres mål er en skole som er i Norgestoppen. Vi vil ha en skole som legger større vekt på kunnskap og som tør å stille krav til elever, lærere, rektorer og foreldre.

Fokus på trygge arbeidsplasser

Telemark må også omstille seg til en økonomi hvor oljesektorens betydning reduseres. Fastlandsnæringene må styrkes hvis vi skal opprettholde velstandsnivået, og løse de samfunnsmessige utfordringer. Bosetting og velferd i Telemark avhenger av utviklingen i fylkets næringsliv og sysselsetting. Det må skapes grunnlag for vekst i næringslivet, både i de eksisterende og nye virksomheter.

Kultur har en egenverdi

Telemark Høyre mener kultur bygges best nedenfra og ønsker å støtte mangfoldet i det frivillige kulturlivet. Kultur har en egenverdi, og er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. Vi ser det som viktig at samarbeidet mellom kultur, reiseliv og næringsliv styrkes. For å trygge aktiviteter i våre lokalsamfunn, må vi fortsatt støtte opp om frivillige lag og organisasjoner.

Se vår politikk

Telemark fylke

Kontakt

Gunn Marit Helgesen
Telefon: 91740802
Rådhusgata 2
3724 SKIEN

Send oss en e-post

Aktuelt

Nye fraværsregler i skolen virker!

Den nye fraværsregelen i skolen har satt sinnene i kok hos mange.  Skoleåret består av 190 dager. 175 dager er helger og feriedager. I...

Grunn til forsiktig optimisme

Ledigheten kan vere på veg ned.  Økonomer og bedrifter melder nå om forsiktig optimisme.  Denne veka har det kome fleire positive...

Listen for prøvenominasjon er klar

Etter innspill og forslag fra lokalforeninger har nominasjonskomiteen i Telemark Høyre funnet frem til 29 navn på kandidater som skal...

Kalender

13 okt

Prøvenominasjon - Bø Høgre

Sted: Bø
Dato: 13. okt 2016
Tid: 18:00
25 okt

Møte i nominasjonskomiteen

Sted: Telemark Høyres kontor
Dato: 25. okt 2016
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk