Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Våre hovedsaker

Trygt hjem og raskere frem

Telemark Høyre vil holde trykket oppe for å få gjennomført de høyt prioriterte vei- og jernbaneprosjektene i Telemark. Vi vil at fylkeskommunen skal være en ansvarlig veieier for fylkesveiene, og prioritere vedlikehold for å ta igjen etterslepet og gi mer midler til dekkelegging.

Kvalitet og valgmuligheter i skolen

Telemark Høyres mål er en skole som er i Norgestoppen. Vi vil ha en skole som legger større vekt på kunnskap og som tør å stille krav til elever, lærere, rektorer og foreldre.

Fokus på trygge arbeidsplasser

Telemark må også omstille seg til en økonomi hvor oljesektorens betydning reduseres. Fastlandsnæringene må styrkes hvis vi skal opprettholde velstandsnivået, og løse de samfunnsmessige utfordringer. Bosetting og velferd i Telemark avhenger av utviklingen i fylkets næringsliv og sysselsetting. Det må skapes grunnlag for vekst i næringslivet, både i de eksisterende og nye virksomheter.

Kultur har en egenverdi

Telemark Høyre mener kultur bygges best nedenfra og ønsker å støtte mangfoldet i det frivillige kulturlivet. Kultur har en egenverdi, og er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. Vi ser det som viktig at samarbeidet mellom kultur, reiseliv og næringsliv styrkes. For å trygge aktiviteter i våre lokalsamfunn, må vi fortsatt støtte opp om frivillige lag og organisasjoner.

Se vår politikk

Telemark fylke

Kontakt

Gunn Marit Helgesen
Leder
Telefon: 91740802

Ole Espen Strand
Fylkessekretær
Telefon: +4791340541

Send oss en e-post

Aktuelt

De ekstra lærerne i U-skolen

Fortvilte elever, foreldre og ansatte i U-skolene i Skien har den siste tiden stått frem og bedt for læreren sin. Det er en forståelig...

Sats på kvinnene!

Forskning viser at antall kvinnelige gründere er nedadgående, den viser at kvinneandelen blant nyetablerte bedrifter nå er helt nede i...

Kalender

19 apr

Åpent møte m/ Arbeids- og Sosialminister Anniken Hauglie

Sted: Kafè K
Dato: 19. apr 2017
Tid: 18:00
16 aug

Åpent møte med Utenriksminister Børge Brende

Sted: Bryggeparken Hotell, Skien
Dato: 16. aug 2017
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk