Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune, ditt fylke og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer. Les gjerne Høyres partiprogram for Stortingsvalget her

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

Trygg omsorg, raskere behandling

PASIENTENES HELSETJENESTE: Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • En bedre skole i Telemark

  Telemark Høyres mål er at Telemark skal ha en skole som er i norgestoppen. Vi vil ha en skole som legger stor vekt på kunnskap og som tør å stille krav til elever, lærerne og rektorene, samt til foreldre med barn under myndighetsalder i den videregående skolen.

  Telemark Høyre vil øke innsatsen for å hindre mobbing i skolen, samt støtte arbeidet for å hindre drop-outs.

  Vi vil videreutvikle kunnskapsfylket Telemark. Da må vi satse mer på forskning og på å styrke kvaliteten på Høgskolen i Telemark.

 • Trygt hjem og raskere frem

  Telemark Høyre vil gi samferdselspolitikken et skikkelig løft i Telemark, og vil at fylkeskommunen skal være en ansvarlig veieier for fylkesveiene og prioritere vedlikehold for å ta igjen etterslepet og gi mer midler til dekkelegging.

  Vi vil arbeide for at E 134 blir valgt som hovedveiforbindelse mellom Vestlandet og Østlandet.  Vi ønsker ytterligere utbygging av kollektivtilbudet spesielt i Grenland. Et attraktivt tilbud gjør at flere velger kollektivtransport.

 • Klima og Miljø

  Klimaet er i endring som følge av menneskeskapt utslipp, og klimaendringene er trolig vår største utfordring de neste tiårene. Telemark vil at vi alle tar ansvar for kommende generasjoners livsgrunnlag ved å bidra til at klimautslippene reduseres. Telemark Høyre ser at det er behov for et grønt skifte i Telemark fylkeskommune.

 • KULTUR

  Telemark Høyre mener kultur bygges best nedenfra ved hjelp av stimulanse til vekst og idéskaping. Kultur har en egenverdi, og er en viktig drivkraft for vekst og utvikling. Vi ønsker et mest mulig politisk uavhengig kulturliv. Vi ser det som viktig at samarbeidet mellom kultur, reiseliv og næringsliv styrkes, og  vil støtte mangfoldet i det frivillige kulturlivet, og styrke det gjennom satsing på kulturell kompetanse.

 • Trygge arbeidsplasser

  Norge må omstille seg til en økonomi hvor oljesektorens trekkraft og dominans vil avta.  Fastlandsnæringene må styrkes hvis vi skal opprettholde velstandsnivået, og løse de samfunnsmessige utfordringer. Bosetting og velferd i Telemark avhenger av utviklingen i fylkets næringsliv og sysselsetting. Det må skapes veier til vekst for næringslivet i Telemark, både i de eksisterende næringer og bedrifter, og i nye bransjer og virksomheter.