Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre vil utvikle Trøndelag videre med bedre løsninger for hele fylket: Skoler som utvikles i samarbeid med lokalsamfunnet, bedre vedlikehold og økte investeringer i fylkesveiene, og økt lokal verdiskaping for flere jobber og mer velferd.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på fiskebryggen i Kristiansand sommeren 2017. Foto: Cecilie V. Jensen

Framtidens Trøndelag

Trøndelag er fjord og fjell, viktig jordbruksareal, sterke skole- og universitetsmiljø, allsidig næringsliv, aktivt skogbruk og viktige samferdselsårer. Vi må legge til rette for at hele Trøndelag får utviklet det potensialet som finnes i fylket.

Skoler som forbereder elevene på fremtida

Gjennom tettere samarbeid med lokalt næringsliv, skaper vi bedre utdanning. Vi skal investere i bedre lærere, styrke skolehelsetjenesten og løfte yrkesfagene. Flere skal fullføre videregående opplæring.

Bedre veier, godt kollektivtilbud

Folk og varer skal frem. Vi må ta i bruk nye løsninger, og bruke mer penger på vedlikehold og investeringer i fylkesveiene. Vi skal ha kollektivtrafikk i hele Trøndelag. Trønderne skal komme raskt frem og trygt hjem.

Skape flere jobber

Lokale bedrifter og arbeidsplasser danner grunnlaget for velferdssamfunnet. Derfor må vi investere i kompetansen bedriftene trenger og oppgradere infrastrukturen i fylket vårt. Trøndelag trenger flere jobber og økt verdiskaping.

Pål Sæther Eiden - Fylkesordførerkandidat, Trøndelag Høyre

Pål Sæther Eiden

Fylkesordførerkandidat, Trøndelag Høyre

Kontakt

Trøndelag Høyre

Michael Jan Momyr

Leder
Telefon 90695300

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk