Vår visjon

Høyre tror vi finner de beste løsningene når beslutninger treffes så nær den det gjelder som mulig. Samfunnet må bygges nedenfra. Vi støtter derfor en kommunereform som gir sterke kommuner og mer makt til lokale myndigheter.

Våre hovedsaker

Bedre skole

Skole og læretid skal forberede deg på et krevende arbeidsmarked. Stadig flere faller fra i den videregående skolen. Denne utviklingen må vi snu. Raskere innsats og oppfølging av enkeltelever må til. Dessuten bedre rådgiving for å unngå "feilvalg".

Tryggere og raskere frem

Gode veier er den beste distriktspolitikken, og avgjørende for verdiskaping og trafikksikkerhet. Tilstanden er altfor dårlig mange steder. Høyre vil gjennomføre en massiv opprusting av fylkesveiene.

Fylkeskommunen skal være en medspiller for de gode idéene fra næringsliv og kommuner

Da vil vi få mer vekst og positivitet i lokalsamfunnene våre.

Næringsliv

Høyre vil bidra til at trøndersk næringsliv blir sterkere, og skaper større verdier og tryggere arbeidsplasser i fremtiden.

Se vår politikk

Trøndelag fylke

Kontakt

Michael Jan Momyr
Leder
Telefon: 90695300

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Aktuelt

Er sannheten ubehagelig, Vedum?

I et innlegg i Trønderavisa skriver Senterpartiets partileder at undertegnede har gått hardt til angrep mot Senterpartiet i et innlegg...

Taktskifte i eldreomsorgen

I en undersøkelse fra KS ser vi at kommunene planlegger å bygge og modernisere 10 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden...

Våre folk

Frank Jenssen

Trøndelag

 • Stortingsrepresentant
Send e-post Mobil: +4791672830

Elin Rodum Agdestein

Trøndelag

 • Stortingsrepresentant
Send e-post Mobil: 97537599

Lars Myraune

Trøndelag

 • Senior Høyre-leder
Send e-post Mobil: 48200736

Trond Hofstad

Trøndelag

 • Senior Høyre-leder
Send e-post Mobil: 48991950

Guro Angell Gimse

Trøndelag

 • Leder Høyres Kvinneforum
 • Medlem
Send e-post Mobil: +4748011598

Christian Ingebrigtsen

Trøndelag

 • Kasserer
 • Medlemsansvarlig
 • Fylkessekretær
Send e-post Mobil: 47462547

Siri Holm Lønseth

Trøndelag

 • Kampanjeleder
Send e-post

Henrik Kierulf

Sør-Trøndelag

 • Gruppeleder
 • Representant
 • Ansv - Kunnskap
Send e-post Mobil: +4741215444

Guro Angell Gimse

Sør-Trøndelag

 • Representant
 • Ansv - Samferdsel
 • Ansv - Plan, utvikling, samf, miljø
Send e-post Mobil: +4748011598

Jan Grønningen

Sør-Trøndelag

 • Representant
Send e-post Mobil: 90735446

Rune Schei

Sør-Trøndelag

 • Representant
Send e-post Mobil: 92036334

Siri Holm Lønseth

Sør-Trøndelag

 • Representant
Send e-post

Vegard Elde Vefring

Sør-Trøndelag

 • Representant
 • Ansv - Kirke, kultur, idrett
Send e-post Mobil: 41528814

Dag Willmann

Sør-Trøndelag

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 90962224

Maja Berg

Sør-Trøndelag

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 91594330

Helen Hol

Sør-Trøndelag

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 91717233

Odd Skavern

Sør-Trøndelag

 • Varamedlem
Mobil: 48142668

Frank Jenssen

Sør-Trøndelag

 • Stortingsrepresentant
Send e-post Mobil: +4791672830

Torhild Aarbergsbotten

Sør-Trøndelag

 • Stortingsrepresentant
Send e-post Mobil: +4790085005

Elin Rodum Agdestein

Nord-Trøndelag

 • Stortingsrepresentant
Send e-post Mobil: 97537599

Erik Fløan

Nord-Trøndelag

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 92495330