Vår visjon

Høyre finner de beste løsningene når beslutninger treffes så nær den det gjelder som mulig. Samfunnet må bygges nedenfra. Vi støtter derfor en kommunereform som gir sterke kommuner og mer makt til lokale myndigheter.

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

Trygg omsorg, raskere behandling

PASIENTENES HELSETJENESTE: Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Se vår politikk

Trøndelag

Kontakt

Michael Jan Momyr
Leder
Telefon: 90695300

Stephen Ørmen Johnsen
Fylkessekretær
Telefon: 92669958

Send oss en e-post

Aktuelt

SV og EØS

Debatten om vår tilknytning til Europa og EØS-avtalen har fått ny aktualitet. SV vil si opp avtalen. Heldigvis har ikke SVs tankesett...

Våre folk