Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre vil utvikle Trøndelag videre med bedre løsninger for hele fylket: Skoler som utvikles i samarbeid med lokalsamfunnet, bedre vedlikehold og økte investeringer i fylkesveiene, og økt lokal verdiskaping for flere jobber og mer velferd.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Framtidens Trøndelag

Trøndelag er fjord og fjell, viktig jordbruksareal, sterke skole- og universitetsmiljø, allsidig næringsliv, aktivt skogbruk og viktige samferdselsårer. Vi må legge til rette for at hele Trøndelag får utviklet det potensialet som finnes i fylket.

Skoler som forbereder elevene på fremtida

Gjennom tettere samarbeid med lokalt næringsliv, skaper vi bedre utdanning. Vi skal investere i bedre lærere, styrke skolehelsetjenesten og løfte yrkesfagene. Flere skal fullføre videregående opplæring.

Bedre veier, godt kollektivtilbud

Folk og varer skal frem. Vi må ta i bruk nye løsninger, og bruke mer penger på vedlikehold og investeringer i fylkesveiene. Vi skal ha kollektivtrafikk i hele Trøndelag. Trønderne skal komme raskt frem og trygt hjem.

Skape flere jobber

Lokale bedrifter og arbeidsplasser danner grunnlaget for velferdssamfunnet. Derfor må vi investere i kompetansen bedriftene trenger og oppgradere infrastrukturen i fylket vårt. Trøndelag trenger flere jobber og økt verdiskaping.

Michael Jan Momyr - Leder, Trøndelag

Michael Jan Momyr

Leder, Trøndelag

Kontakt

Trøndelag Høyre

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Send oss en e-post

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk