Vår visjon

Høyre finner de beste løsningene når beslutninger treffes så nær den det gjelder som mulig. Samfunnet må bygges nedenfra. Vi støtter derfor en kommunereform som gir sterke kommuner og mer makt til lokale myndigheter.

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

Trygg omsorg, raskere behandling

PASIENTENES HELSETJENESTE: Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Se vår politikk

Trøndelag fylke

Kontakt

Michael Jan Momyr
Leder
Telefon: 90695300

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Aktuelt

Vi må skape mer, ikke skatte mer

Mange av oss så og hørte på statsministerens tale 1. januar. Vi mottok budskapet om at det går bedre i landet. Det ser lysere ut for...

Våre folk