Vi tror på Melhus

Melhus skal være en god kommune å bo, leve og arbeide i.

Stine Estenstad

Varaordfører