Syv gode grunner til å stemme Melhus Høyre

Bygg flere familieboliger

Vi er 17 374 innbyggere som skaper Melhus kommune, og blir stadig flere. Veksten skal fortsette, i 2050 er vi 20 000. Nå trenger vi flere familieboliger for å bidra til aktivitet og engasjement i lokalsamfunn, skoler, lag og organisasjoner. Planleggingen av nye boliger må gå raskere, og vi må prioritere eneboliger og småhusbebyggelse. Melhus skal være en kommune folk i alle aldre, også barnefamilier, kan og vil flytte til.

I 2030 skal vi ha bygd boliger til flere hundre nye familier i Melhus.

Trygg eldreomsorg i et aldersvennlig Melhus

Det er bra vi blir flere eldre i Melhus. Alle skal mestre mest mulig i eget liv lengst mulig. Det skal være mulig og trygt å bo i eget hjem lenger. Vi skal ha et mangfold av eldreboliger og -tilbud, flere rehabiliterings- og avlastningsplasser og smart velferdsteknologi. Melhus kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, med flere på heltid og der riktig kompetanse brukes på riktig sted til riktig tid.

Ingen fra Melhus skal bli liggende som utskrivningsklar pasient, og i 2030 skal vi ha minst 80 flere plasser i bofellesskap.

Oppvekst med mestring, trivsel og læring

For mange går ut av skolen uten å lese, skrive og regne godt nok, og resultatene i Melhus-skolene er under gjennomsnittet. Det må endres. Hvert barn skal bli sett og få hjelp før små problemer vokser seg store. Vi må ha tidlig innsats og bygge gode lag rundt barna i barnehage og skole. Lærerne er viktigst for elevenes læring, og skal fortsatt få etter- og videreutdanning.

I 2030 skal skoleresultatene ligge over gjennomsnittet.

Serviceinnstilt JA-kommune

Melhus er avhengig av engasjerte innbyggere og næringsaktører. Kommunen skal være åpen og tilgjengelig, og positiv i møte med alle som bidrar til at ting skjer. Folk skal oppnå kontakt og få svar fra kommunen, enten om byggetillatelse, søknad om velferdstjenester eller å skape en arbeidsplass. Enkle spørsmål skal besvares fort, og søknader skal avgjøres raskt.

I 2030 skal Melhus i kommunebarometeret ligge bedre an enn sammenlignbare kommuner.

På lag med jobbskaperne

Det er 5000 jobber i Melhus, men 6000 mennesker pendler ut av kommunen. Samtidig er for mange utenfor arbeidslivet. Flere skal bo og jobbe i Melhus. Å inkludere flere og skape nye jobber i privat næringsliv i hele Melhus gir vekst, verdier og muligheter. Vi skal legge til rette for rask etablering, aktive næringsklynger, næringsareal tilgjengelig ved hvert tettsted, effektive planprosesser, og styrke landbruket.

I 2030 skal det være 1000 flere jobber i Melhus.

Du skal beholde mer av egen inntekt

Mange føler stor usikkerhet rundt egen eller sine nærmestes økonomi. Høyre skal gi deg større økonomisk trygghet i hverdagen slik at du sitter igjen med mer i lommeboken. Skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede. Eiendomsskatten skal reduseres og på sikt fjernes, og tjenester og investeringer gjøres effektivt for å holde prisen nede. Målet er lavere regninger for deg slik at du kan prioritere hva du vil bruke dine penger på.

I 2030 skal vi ha kontroll på kommunens gjeld og lavere kommunale skatter og avgifter enn sammenlignbare kommuner.

Liv, glede og aktivitet i hele Melhus

Frivillighet, kultur, idrett og fritid skaper mening i hverdagen og tilhørighet til lokalsamfunnet, gjennom engasjement, fellesskap og inkludering. Melhus er en stor idretts- og kulturkommune. Likevel faller for mange utenfor. Flere barn skal delta på minst en fritidsaktivitet. Vi skal ha gode idrettsanlegg og kulturtilbud i hele Melhus, for alle aldre, med flere møteplasser mellom mennesker, mangfoldige fritidsaktiviteter og lavterskeltilbud.

Fant du ikke din hjertesak her?

Det er heldigvis mange flere gode grunner til å stemme Melhus Høyre! Finn ut hva Høyre mener om det som er viktigst for deg i vårt partiprogram, som har alle våre løsninger for Melhus de neste årene. Du kan lese partiprogrammet på nett her eller laste ned programmet som PDF her.