Alt om valget i Melhus

Her har vi samlet de viktigste tingene du trenger å vite om årets valg i Melhus.

Valget i Melhus er relevant for deg og din hverdag. Det er viktig at du bruker stemmeretten din og stemmer ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er 11. september 2023. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september.

Kort om kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Hvert fjerde år avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Valgdagen i år er 11. september 2023. Husk å stemme i begge valgene.

Ved kommunestyrevalget velges det 37 representanter til kommunestyret i Melhus. Det er kommunens øverste politiske organ og treffer vedtak i saker på vegne av kommunen og om dens virksomhet.

Ved fylkestingsvalget velges det 59 representanter til fylkestinget i Trøndelag. Det er fylkeskommunens øverste politiske organ og tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Gode tips når du stemmer

Du ha med legitimasjon. Du må ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Du kan tidligstemme fra 3. juli, forhåndsstemme fra 10. august til 8. september og stemme på selve valgdagen 11. september. Les mer om når og hvor du kan stemme.

Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget på valg.no.

Hva er kommunestyret og fylkestinget?

Hvert fjerde år velger vi hvem som skal representere oss i kommunene og i fylkeskommunene. I kommunestyret tas det beslutninger om lokale saker. Dette omhandler blant annet barnehager, grunnskolen, helse- og omsorgstjenester, barnevern, kulturtiltak og renovasjon. For fylkestinget er oppgavene blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende ferjestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.

Har jeg stemmerett?

For å kunne stemme i Norge må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune. Stemmeretten gir deg makt og mulighet til å påvirke politiske beslutninger og hvem som styrer Melhus kommune og Trøndelag fylke.

Du må oppfylle noen krav for å kunne stemme ved årets valg. Du må være en av følgende:

  • Norsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborger i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Ikke norsk statsborger, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge er du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du i folkeregisteret var registrert som bosatt i per 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valgokale i kommunen du er manntallsført i.

Kan jeg forhåndsstemme?

Stadig flere av oss forhåndsstemmer. Å forhåndsstemme betyr å avgi en stemme før selve valgdagen.

I år kan du forhåndsstemme fra og med 10. august til og med 8. september. I hele denne perioden kan du forhåndsstemme hvor enn du vil i hele Norge – i hvilken som helst kommune i landet, uavhengig av hvilken kommune du har stemmerett i.

valglokaler.no kan du alltid finne ditt nærmeste valglokale.

Hvor kan jeg forhåndsstemme i Melhus?

I Melhus kan du forhåndsstemme i Melhus rådhus, kommunestyresalen (inngang B), alle hverdager (mandag–fredag) fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Torsdag 31. august og torsdag 7. september kan du forhåndsstemme helt til kl. 19.00.

Onsdag 30. august kan du forhåndsstemme på Melhus videregående skole fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Lørdag 2. september kan du forhåndsstemme følgende steder:

Bor du i utlandet?

Hvis du er bosatt i utlandet kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 3. september. Stemmen avgir du da ved landets norske ambassade, konsulat eller i den norske Sjømannskirken.

Stemme hjemme?

Om du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan du søke om å forhåndsstemme hjemmefra. Da kommer det valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din. Søknadsfrist er onsdag 6. september. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Du vil deretter bli kontaktet om tidsrom for stemmegivning. For å søke om å stemme hjemme kontakter du Melhus kommune på e-post postmottak@melhus.kommune.no eller telefon 72 85 80 00.

For helse- og omsorgsinstitusjoner vil det bli egne valgdager. Helse- og omsorgssentrene i kommunen er informert om hvilke dager som er aktuelle.

(Kilde: Melhus kommune)

Husk valgdagen!

Selve valgdagen er mandag 11. september 2023.

På denne dagen må du stemme i hjemkommunen din. Hvis du ikke har mulighet til det, må du forhåndsstemme senest 8. september.

Huskeliste når du stemmer

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Dette er det ingen vei utenom. Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde, og kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde.

I tillegg bør du kunne vise valgkortet ditt. Det gjør det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. I år får du tilsendt valgkortet ditt digitalt, med mindre du har reservert deg for elektronisk post fra det offentlige. På valgkortet finner du informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen, og hvor valglokalet ditt ligger.

Trenger du hjelp til å stemme i valglokalet?

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Dersom du har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene, har du rett på hjelp. Du kan få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Hva med stemmeseddelen?

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå. Du finner begge i valglokalet, og tar én stemmeseddel av hver farge. Vi anbefaler Høyres liste ved begge valg. Om du ønsker det kan du på stemmeseddelen gjøre enkelte endringer (se under).

Slik stemmer du

  1. Ta stemmesedlene du vil bruke: en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget. Vi anbefaler Høyres liste ved begge valg.
  2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se under).
  3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
  4. Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.
  5. Legg stemmesedlene i valgurnen.

Endringer på stemmeseddelen

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Fremgangsmåten står også på stemmeseddelen.

Slik gir du personstemme ved kommunestyevalget

  1. Sett et kryss i boksen ved siden av navnet til listekandidatene på stemmeseddelen du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.
  2. Skriv kandidatnavn fra andre partier / grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti / gruppe, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen. Dette kan påvirke fordelingen av mandater i kommunestyret.

Slik gir du personstemme ved fylkestingsvalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Hvis du stemmer utenfor egen kommune, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene. (Du kan eventuelt skaffe egne stemmesedler fra hjemkommunen din.)

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagen i år er mandag 11. september. På valgdagen må du stemme i Melhus kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!

Vurderer du å stemme Høyre?

Referanser

Informasjon hentet fra blant annet valg.no og melhus.kommune.no.