Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn i Melhus. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Det er mye bra på gang i Melhus, og Høyre vil mer for Melhus. Der noen sier nei, sier Høyre ja.

Vi skal ha trygg eldreomsorg, skoler som ser hver enkelt elev, bygge flere familieboliger, være på lag med jobbskaperne og du skal få beholde mer av egen inntekt.

Sammen gjør vi Melhus enda bedre.

Muligheter for alle

Melhus skal være en kommune med muligheter for alle. Bakgrunn og økonomi skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Melhus.

Høyre prioriterer det viktigste først. Melhus skal være på lag med jobbskaperne, bygge flere familieboliger, og sikre kvalitet og mestring i velferden.

I Melhus skal vi ha skoler som ser hver enkelt elev, der elevene lærer og trives. Vi skal ha et aldersvennlig samfunn og trygg eldreomsorg. Vi skal skape flere jobber i privat næringsliv og inkludere flere i arbeidslivet. Og vi skal la folk beholde mer av egen inntekt.

Sammen gjør vi Melhus bedre.

Våre toppkandidater

Stine Estenstad

Ordførerkandidat
94795779

Marius Krogstad Aune

Andrekandidat
92853092

Chatrine Skogstad Alstad

Tredjekandidat
92057566

Våre hjertesaker

Aldersvennlig samfunn, trygg eldreomsorg

Skoler som ser den enkelte elev

På lag med jobbskaperne

Bygg flere familieboliger

Du skal beholde mer av egen inntekt

Ser du etter forrige valgprogram?

Vår valgliste

I årets valg har Melhus Høyre ei solid liste, med et sterkt, kunnskapsrikt og entusiastisk lag 🙌

Her har vi både erfaring og fornyelse, med dyktige kandidater fra hele kommunen, som har et stort engasjement for å gjøre Melhus enda bedre de neste årene! 🤩

Sammen gjør vi Melhus bedre

Melhus skal være en kommune med muligheter for alle. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Melhus. Derfor skal vi ha gode velferdstjenester, flere jobber og attraktive lokalsamfunn i hele Melhus.

Enig? Bli medlem av Melhus Høyre i dag!