Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Arbeidet med å gi en god videregående opplæring er fylkeskommunens viktigste oppgave. Østfold Høyre har som ambisjon å legge til rette for videregående opplæring som gir hver enkelt elev muligheter for å lykkes faglig og sosialt.

Å skape trygge arbeidsplasser

Det viktigste vi kan gjøre for fremtidens Østfoldinger er å sørge for at vi skaper nok i dag til at vi alle har noe å leve av i morgen. Det er en realitet at stadig sterkere konkurranse med utlandet og et høyt prisnivå i Norge er krevende for næringslivet også i Østfold.

Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet

Østfold har med sin nærhet til både skog og sjø gode forutsetninger for en sunn befolkning. Det er godt brukte offentlige penger dersom man kan hindre at folk blir syke.

Idrett og kultur

Østfold har mange gode idrettsutøvere som markerer seg på elitenivå, samtidig som vi har svært mange aktive barn og unge og amatører innenfor et stort mangfold av ulike idretter. For Høyre er det viktig å legge til rette for frivilligheten og anerkjenne det store dugnadsarbeidet som legges ned hver dag.

Se vår politikk

Østfold fylke

Kontakt

René Rafshol
Leder
Telefon: 99486824

Gjermund Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 41103438

Send oss en e-post

Aktuelt

«Alle skal med»

Stein Erik Lauvås, og Ap, har gjort «arbeid for alle» til sin store kampsak. Alle mennesker i Norge er nok enige i uttrykket «alle skal...

Våre folk