Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Sarpsborg skal være miljøby

Sarpsborg kommune skal være en foregangskommune i å ta i bruk ny og miljøfremmende teknologi.

Næringsliv

Sarpsborg Høyre vil bidra til god samhandling mellom næringslivet, høyskolemiljø, Inspiria og kommunen.

Samferdsel

Sarpsborg Høyre vil at kollektiv-, gang og sykkeltilbudet må være så godt tilrettelagt at det er et naturlig valg fremfor privatbilen i dagliglivet.

Arealpolitikk

Sarpsborg Høyre vil stille arkitektoniske krav til prosjekter i forbindelse med urbanisering av byen, samtidig som byens intimitet og identitet ivaretas.

Se vår politikk

Sarpsborg kommune

Østfold

Kontakt

Marit Kildedal
Telefon: +4795133657
v/ Marit Kildedal, Lundgårds vei 60
1721 SARPSBORG

Send oss en e-post

Aktuelt

Interpellasjon 

I bystyremøtet 16. juni fremmet Marit Kildedal en interpellasjon om reduksjon av sykefravær....

Jernbanen

Det har vært  stor aktivitet og interesse rundt dobbeltspor gjennom Østfold lenge. Fortsatt står flertallet, ledet av Arbeiderpartiet,...

Sommerfest

Sarpsborg Høyre inviterer alle sine medlemmer til sommerfest fredag 17. juni.  Festen avholdes i Korsgata 10 A (vis a vis...