Vår visjon

Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel, service, kultur og opplevelser. Byens kontakt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturelle identitet skal fremheves.

Våre hovedsaker

By- og næringsutvikling

Moss ligger svært godt til rette for etablering av ny næringsvirksomhet. Det er korte avstander og gode kommunikasjoner til hovedstaden, Sverige og kontinentet. Moss Høyre vil bevare og forsterke Moss som et levende sentrum og et attraktivt sted for etablering og bevaring av næringsliv.

Trygge barn og unge blir lykkelige voksne

Kommunen har en viktig oppgave for å sikre at alle barn får et best mulig utgangspunkt i livet. For å ivareta dette må vi ha et velfungerende barnevern, gode helsetjenester og tilstrekkelig kvalitet i barnehagene.

En robust kommune

Høyre er opptatt av det lokale selvstyre og ønsker at beslutninger skal tas så nær innbyggerne som mulig. Vi er derfor positive til at oppgaver flyttes fra stat og fylke til kommunene. Moss Høyre støtter en sammenslåing av Moss med hele eller deler av andre kommuner.

Se vår politikk
Tage Pettersen, Ordfører, Moss
Tage Pettersen
Ordfører, Moss

Moss kommune

Østfold

Kontakt

Morten Torp
Telefon: 99428430
v/ Morten Torp, Kantåsen 25
1536 MOSS

Aktuelt

Forutsigbarhet er viktig

Samfunnsplanlegging, næringsplanlegging og byutvikling er store prosesser som krever grundig planarbeid, forutsigbarhet og evnen til å...

Desperate havnemotstandere?

Jeg opplevde nylig at «noen» har meldt meg inn i Facebookgruppen «Stopp utvidelsen av Moss Havn». Vedkommende vet utmerket godt at jeg...

Vi bygger land - ikke "monsterhavn"

«Monster» er et virkningsfullt ord å benytte i debatter. Det bidrar selvsagt til å skape inntrykk av at dette er digert, fryktelig,...