Vi trenger din hjelp

Bli H-partner og gi et fast månedlig beløp, eller en engangsgave. Ditt bidrag har stor betydning for Høyre der du bor.

Erna Solberg tar selfie med mange engasjerte Høyre-velgere

Hvert år mottar Høyre bidrag fra privatpersoner og bedrifter som ønsker å støtte Høyres valgkamp. Bidragene har stor betydning for våre muligheter til å vinne valg og med det bidra til bedre løsninger og god Høyre-politikk i hele landet.

Høyre står for valgfrihet. Utover kontingenten er det derfor lagt opp til frivillig å gi et økonomisk bidrag til partiet – penger som fullt og helt går til utvikling og valgkamp, og gjennomslag for Høyres politikk. Det er de mange bekker små som gir oss styrken. Hvis du vil melde deg inn i partiet kan du klikke her.

Hvordan bidra?

Som H-partner er du med på å gi et valgfritt månedlig beløp til din lokalforening. Dette bidraget har stor betydning for gjennomføring av den lokale Høyre-aktiviteten i din kommune. Både i valgår og mellomvalgsår er vi helt avhengige av hjelp og bidrag.

I Høyre mottar vi også mange engangsbeløp, der bedrifter eller enkeltpersoner gir både små og store beløp.  

Bidrag kan også overføres til kontonummer 1503.61.35422 / Høyres Valgfond.

Vi har ingen krav til bedrifter som vil gi støtte ut over at bedriften må være registrert i Norge. Alle som ønsker mer av Høyres politikk er velkomne, enten det er enkeltpersonsforetak, AS eller stiftelse. Iht. Partiloven vil bidrag som overstiger terskelverdiene bli rapportert til SSB og offentliggjort på partifinansiering.no. Hvis du har spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte oss på: