Vi trenger din hjelp

Bli H-partner og gi et fast månedlig beløp, eller en engangsgave. Ditt bidrag har stor betydning for Høyre der du bor.

Erna Solberg tar selfie med mange engasjerte Høyre-velgere

Høyre står for valgfrihet. Utover kontingenten er det derfor lagt opp til frivillig å gi et økonomiske bidrag til partiet – penger som fullt og helt går til utvikling og valgkamp, og gjennomslag for Høyres politikk. Det er de mange bekker små som gir oss styrken. 

Hvordan bidra?

Som H-partner er du med på å gi et valgfritt månedlig beløp til din lokalforening. Dette bidraget har stor betydning for gjennomføring av den lokale Høyre-aktiviteten i din kommune. Både i valgår og mellomvalgsår er vi helt avhengige av hjelp og bidrag.

H-partner er et eget medlemskap i Høyre, der mange gir et lite, fast beløp hver måned. Mange har vært med i flere tiår – men behovet for nye H-partnere er alltid der. Ser du et Høyre-medlem med en sølv- eller gull-H på kjole eller jakkeslag – da har du truffet en H-partner! 

I Høyre mottar vi også mange engangsbeløp, der bedrifter eller enkeltpersoner gir både små og store beløp.  

Hva går pengene til? 

90%Til lokalt arbeid

90 % av alle bidrag går til lokalt arbeid. Total fordeling er 50 % til lokalforeninger, 40 % til fylkesorganisasjoner, og 10 % sentralt. Eksempler på bruk av bidrag: markedsføring, politikkutvikling, opplæring 

Iht. Partiloven vil bidrag som overstiger terskelverdiene bli rapportert til SSB og offentliggjort på partifinansiering.no. Hvis du har spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte oss på: