Vår visjon

Gode velferdstjenester er viktig. Nordland Høyre vil at vi alle skal ha gode tjenester innenfor skole, folkehelse, tannhelse, kultur, båt, ferge, buss og vei. Skal vi lykkes med det, må det ligge en trygg og ansvarlig politikk i bunnen.

Nordland Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. Vi ønsker en fylkeskommune som ivaretar sine roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena på en god måte for sine innbyggere.

Se vår politikk

Aktuelt

Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt

Verdigrunnlag

Vi arbeider for et nordlandssamfunn bygget på frihet, mangfold, like- verd, toleranse, fellesskap og samarbeid. Vi ønsker alle å ta ansvar og vise omsorg for familiene våre og samfunnet vårt. Nordland Høyre ønsker samfunn hvor vi alle får mulighetene til det – vi vil skape muligheter for alle.

Trygg styring

Gode velferdstjenester er viktig. Nordland Høyre vil at vi alle skal ha gode tjenester innenfor skole, tannhelse, kultur, båt, ferge, buss og vei. Skal vi lykkes med det, må det ligge en trygg og ansvarlig politikk i bunnen.

Utdanning

Nordland Høyre vil jobbe videre med å heve kvaliteten i våre videregående skoler. Vi har som ambisjon å gi hver enkelt elev de aller beste forutsetninger for å møte arbeidslivet eller videre studier. Vår visjon er at Nordland skal være et av landets ledende utdanningsfylker.

Samferdsel og infrastruktur

Et konkurransedyktig næringsliv og trygge arbeidsplasser er avhengig av gode samferdselsløsninger, kommunikasjon og infrastruktur.Vi ønsker gjennom samferdselstilbudet å styrke bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS-regioner) i Nordland.

Kontakt

Nordland Høyre

Grethe Monica Fjærvoll

Leder
Telefon 99296930

Vanja Terentieff

Fylkessekretær
Telefon 99563100

Send oss en e-post

Kalender

21 okt

Konstituerende fylkesting 21. - 24. oktober

Sted: Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana
Dato: 21. okt 2019
Tid: 09:00
01 nov

Fylkesstyremøte for Nordland Høyre

Sted: Bodø
Dato: 01. nov 2019
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk