Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Verdigrunnlag

Vi arbeider for et nordlandssamfunn bygget på frihet, mangfold, like- verd, toleranse, fellesskap og samarbeid. Vi ønsker alle å ta ansvar og vise omsorg for familiene våre og samfunnet vårt. Nordland Høyre ønsker samfunn hvor vi alle får mulighetene til det – vi vil skape muligheter for alle.

Trygg styring

Gode velferdstjenester er viktig. Nordland Høyre vil at vi alle skal ha gode tjenester innenfor skole, tannhelse, kultur, båt, ferge, buss og vei. Skal vi lykkes med det, må det ligge en trygg og ansvarlig politikk i bunnen.

Utdanning

Nordland Høyre vil jobbe videre med å heve kvaliteten i våre videregående skoler. Vi har som ambisjon å gi hver enkelt elev de aller beste forutsetninger for å møte arbeidslivet eller videre studier. Vår visjon er at Nordland skal være et av landets ledende utdanningsfylker.

Samferdsel og infrastruktur

Et konkurransedyktig næringsliv og trygge arbeidsplasser er avhengig av gode samferdselsløsninger, kommunikasjon og infrastruktur.Vi ønsker gjennom samferdselstilbudet å styrke bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS-regioner) i Nordland.

Se vår politikk

Nordland

Kontakt

Grethe Monica Fjærvoll
Leder
Telefon: 99296930

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Aktuelt

Våre folk