Vi vil mer for Narvik!

Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Narvik.

Bli medlem

Fem gode grunner til å stemme Høyre i Narvik

Narvik skal være den beste kommunen å bo og leve i. Nye innbyggere skal være velkommen og næringslivet og frivilligheten skal møtes av en kommune som legger til rette. Vi vil ha et inkluderende samfunn som fremmer samarbeid; med valgfrihet, mangfold og toleranse som kjennetegn.

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagen i år er mandag 11. september. På valgdagen må du stemme i Narvik kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!