Fem gode grunner til å stemme Høyre i Narvik

1. Skole og barnehage med muligheter for alle

Høyres mål er en Narvikskole som gir muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, og der ingen går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Vi vil styrke laget rundt eleven. Vi vil ha flere kvalifiserte lærere og gi rom for en mer variert og tilpasset undervisning.

2. Et friskt og trygt Narvik

Flere eldre er friskere enn før, men mange er usikre på hva alderdommen vil bety for dem. En av tre eldre bor alene og fire av ti over 80 år er ensomme. Underernæring og inaktivitet er et stadig større folkehelseproblem.

Narvik skal være en aldersvennlig kommune. Høyre vil gi hver enkelt mulighet til å ta egne valg mellom ideelle, kommunale eller private tjenester som passer deres behov best. Organiseringen av helse- og omsorgstjenestene skal hele tiden bygge opp rundt hva som er best for brukeren og med fokus på høy kvalitet og trivsel. Vi vil engasjere de friske eldre, samtidig som vi gir omsorg til de som trenger det. Høyre vil vurdere løsninger i samarbeid med andre aktører, for eksempel demenslandsby, flere sykehjemsplasser og bedre tilrettelagte seniorboliger, slik at du kan bo hjemme så lenge du ønsker det.

3. Jobbskaping og en blågrønn fremtid i Narvik

Vår region skal være attraktiv for nye etableringer, fordi Ofoten er en region med store vekstmuligheter. Vi skal være en ja-kommune som legger til rette for næringslivet og vi sier blant annet ja til mer bærekraftig havbruk, landbruk, mineralnæring og industri. Da trengs også mer energi og derfor må kommunen også legge til rette for mer kraftproduksjon.

4. Narvik til lands og til vanns

Bedre veier er tryggere veier – både for innbyggere og næringsliv. Vi vil blant annet ha E6 Narviktunnelen realisert så snart som mulig og jobbe for å få en stabil hurtigbåtforbindelse fra Kjeldebotn til Evenes og Beisfjordveien i tunnel.

5. Forsvars- og beredskapsregionen Narvik

Narvik er vertskommune for forsvaret. Med Finlands- og Sveriges inntreden i NATO blir vår region enda mer viktig for forsvaret og alliansen. Derfor må det tilrettelegges for økt forsvarsaktivitet, dobbeltspor på Ofotbanen og styrking av Narvik totalberedskap.

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagen i år er mandag 11. september. På valgdagen må du stemme i Narvik kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!