Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.Kartlegge tekster for kommunelagssidene

Høyres hjertesaker

Samferdsel

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for å bygge ut veier og kollektivtrafikk raskere.

Trygge arbeidsplasser

Høyre vil trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Helse og omsorg

Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned, og at kvaliteten i helsevesenet blir bedre.

Skole og forskning

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.

Høyres politikk

Vefsn kommune

Nordland

Kontakt

Vefsn Høyre
v/ Pia Segtnan
Telefon: 94834622
v/ Pia Segtnan, Trastveien 30
8665 MOSJØEN