Nordland Høyre er historiske! Blågrønt flertall i Nordland


Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre har inngått avtale for å danne fylkesråd 15. september 2023.

Denne koalisjonen markerer begynnelsen på en ny æra i hele Nordland. Dette er et taktskifte som vil forandre retningen og styringen av fylket.

Vi vil ta fylket i en ny positiv retning. Gjennom denne koalisjonen samler vi krefter på blågrønn side som har et felles ønske om å løfte Nordland som mulighetsfylke. Vi vil mer for Nordland og realisere mulighetene. Nordlendingen skal merke at dette er et blågrønt taktskifte.

Vi vil det beste for Nordland og mener dette er den riktige løsningen for hele fylket.

Vi er enige om følgende posisjoner : Fylkesordfører: Høyre

Senterpartiet vil de to første årene i valgperioden ha fylkesrådsleder og råd for finans- og organisasjon. Fra oktober 2025 vil Senterpartiet ha nestleder og råd for finans- og organisasjon og råd for plan og næring.

Høyre vil de to første årene i valgperioden ha nestleder og råd for samferdsel og råd for utdanning og kompetanse. Fra oktober 2025 vil Høyre ha fylkesrådsleder og råd for utdanning og kompetanse.

Fremskrittspartiet vil de to første årene av valgperioden ha råd for plan og næring. Fra oktober 2025 vil Fremskrittspartiet ha råd for samferdsel.

Venstre vil hele valgperioden ha råd for samfunn og klima. Vedlagt ligger signert avtale mellom de fire partiene.