Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Fremskritt på trygg grunn

Vestfold Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret. Vi ønsker å fremme personlig frihet, sosialt ansvar, medbestemmelse, eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Samarbeid med kommunene

Vestfold fylkeskommunes hovedoppgave er å utvikle Vestfold-samfunnet. Denne utviklingen må foregå i tett samarbeid med kommunene.

Samferdsel og kollektivtrafikk

Målet for Høyres samferdselspolitikk i Vestfold er å sørge for at alle typer trafikanter skal komme raskere frem og tryggere hjem.

Konservativ klimainnsats

Klimautfordringen er i dag vår største miljøutfordring. En moderne og konservativ miljøpolitikk bygger på våre grunnprinsipper.

Se vår politikk
Rune Hogsnes, Ordfører, Vestfold
Rune Hogsnes
Ordfører, Vestfold

Vestfold fylke

Kontakt

Alf Johan Svele
Leder
Telefon: 99255424

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær
Telefon: 45502316

Send oss en e-post

Aktuelt

Høyre sitter ikke på gjerdet

Lozan Balizany kritiserer regjeringens fraværsregel for å ikke ta hensyn til elevenes skolehverdag og for ikke å ta tak i hvorfor...

Nominasjon i Færder Høyre

1. mars gjennomførte Færder Høyre nominasjon til det ekstraordinære kommunevalget som er 11. september i år. Her finner du valglisten: ...

Kalender

27 mar

Møte i Politisk Utvalg (PU)

Sted: Vestfold Høyre, Træleborgveien 2, Tønsberg
Dato: 27. mar 2017
Tid: 08:00
06 apr

Møte og work-shop kampanjeledere og lokalforeningsledere

Sted: Vestfold Høyre, Træleborgveien 2, Tønsberg
Dato: 06. apr 2017
Tid: 17:00
Se hele kalenderen

Våre folk

Erik Holmelin

Erik Holmelin

  • Gruppenestleder
  • Representant
Send e-post Mobil: +4797023652
Lene Lauritsen Kjølner

Lene Lauritsen Kjølner

  • Representant
Send e-post Mobil: 93262257