Om Høyre

Høyre ble stiftet i 1884. Vi er et liberalkonservativt parti, som setter tillit til og respekt for enkeltmennesket høyt. Sammen vil vi bygge et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller.

Ryggen til Erna Solberg fra talerstolen

Partileder i Høyre er Erna Solberg.

Portrettbilde av Erna Solberg
Erna Solberg

Ideologi

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.

«Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket.»

Høyre mener at et godt samfunn bygges på tillit til og respekt for enkeltmennesket. Samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid, basert på respekt for andre og for fellesskapet. (fra Prinsipprogrammet, 2019).

Høyres lover og etiske retningslinjer

Her kan du lese Høyres lover

Her kan du lese Høyres etiske retningslinjer

Vår stortingsgruppe

Høyres stortingsgruppe består av 36 representanter etter stortingsvalget 2021. Partileder Erna Solberg er parlamentarisk leder for stortingsgruppen, med Trond Helleland og Jan Tore Sanner som parlamentariske nestledere. Høyre er det nest største partiet i Stortinget etter Ap.

Partiledelsen

Erna Solberg fra Bergen har vært partileder siden partiets landsmøte i mai 2004. Henrik Asheim fra Bærum er 1. nestleder og Tina Bru fra Rogaland er 2. nestleder.

Høyre i regjering

Høyre styrte Norge fra 2013 – 2021 med Erna Solberg som statsminister. Vi ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrisen. Vi jobbet særlig for et bærekraftig Norge med muligheter for alle.

Politikk

Politikerne skal konsentrere seg om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring. Når det offentlige prøver å gjøre alt for alle, greier man ikke å løse de viktigste oppgavene godt nok. Dessverre har mange politikere vanskelig for å akseptere at folk er forskjellige og har ulike behov. Når politikerne skal styre alt blir det mindre tid og ressurser til å løse de store og viktige oppgavene. Høyre er opptatt av at det må settes grenser for politikk.