Ti gode grunner til å stemme Høyre

Vår visjon for Norge er et samfunn med muligheter for alle.

Kvinne peker på tavle og smiler
To barn leker i barnehage

Høyre skal sikre muligheter for alle

Vi er ulike mennesker med ulike behov, men skal ha de samme mulighetene til å skape oss gode liv.

Søsken holder rundt hverandre

Alle mennesker har et ønske om å stå på egne ben

Derfor ønsker vi et samfunn som legger til rette for at folk kan leve det livet de ønsker.

Stortingsløven utenfor Stortinget

Grenser for politikk

Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer innbyggerne grunnleggende trygghet, velferd og like muligheter. Mennesker skal få bestemme mest mulig over sin egen hverdag, og gis frihet under ansvar. 

Bølger i Nordsjøen

Samfunnet skal være bærekraftig

Vi har et ansvar for å ta vare på menneskene, fellesskapet og naturen rundt oss, og overlate samfunnet i bedre stand til neste generasjon. 

Oljerigg i Nordsjøen

Verdier må skapes, før de kan deles

Derfor mener Høyre at det skal legges til rette for å skape mer, ikke skatte mer. 

Familie ler sammen

Høyre mener samfunnet bør utvikles nedenfra

Basert på frihet, ansvar og muligheter for enkeltmenneskene, familiene, bedriftene, frivillige organisasjoner og lokalmiljøet. 

Trondheim på kveldstid

Høyre vil ha en regulert og sosial markedsøkonomi

Det er en forutsetning for velferdssamfunnet.

Ine Eriksen Søreide taler til Høyres landsmøte

Sammen er vi mindre alene

Høyre skal gå foran for å få til internasjonalt samarbeid og gode løsninger i en stadig mindre verden. 

Norske soldater marsjerer på øvelser

Trygghet er statens viktigste oppgave

Høyre skal gå foran for å få til internasjonalt samarbeid og gode løsninger i en stadig mindre verden. 

Kokk lager mat på kjøkken

Å stille krav er å bry seg

Høyre tror på alle menneskers evne til, og ønske om, å bidra. Høyre gir ikke opp folk, men stiller krav til den enkelte.