Ti gode grunner til å stemme Høyre

Høyre vil gi muligheter for alle. Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Norge.

Fire skoleelever som smiler

Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne bein. Når vi spiller på lag mellom frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor skaper vi gode lokalsamfunn.

Her er ti gode grunner til å stemme Høyre:

Skolejente som skriver ved pulten sin

1. En skole som ser den enkelte elev

Ingen bør gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Derfor vil Høyre ha flere kvalifiserte lærere i klasserommet og gi tidlig hjelp til de som sliter. Det vil gi flere læringsglede og opplæring tilpasset sitt nivå.

En eldre dame som spiller kort

2. En trygg eldreomsorg

Vi vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, enten du bor hjemme eller på sykehjem. Alle skal få være sjef i eget liv, og bestemme mer selv. Vi vil ha flere faglærte i hjemmesykepleien og mer varierte boformer. Sykehjemmene skal ikke bare skal være et oppholdssted for behandling og pleie, men også et sted for å leve et godt liv med aktivitet, fellesskap og omsorg.

To arbeidende ungdommer

3. På lag med jobbskaperne

Gode lokalsamfunn krever sterke bedrifter. Det gir arbeidsplasser og velferd. Høyre vil legge til rette for at nye jobber skapes. Vi skal lytte til behovene bedriftene har, enten det handler om raskere saksbehandling, tilgang på areal eller mer kvalifisert arbeidskraft.

glad familie som sitter utenfor huset sitt

4. Du skal beholde mer av egen inntekt

Når det meste blir dyrere og renten øker, må politikere prioritere bedre fremfor å øke skatter og avgifter. Dine skattepenger skal brukes på en klok måte. Høyre vil vi holde skatter og avgifter nede.

smilende unge kvinne

5. Mer valgfrihet

Vi bryr oss mer om kvaliteten i tjenestene, enn hvem som driver dem. Du skal ha friheten til å velge barnehage, videregående skole, sykehjem, hjemmehjelp og behandlingsalternativ selv. 

Barn som sykler

6. En fritidsaktivitet for alle barn

På fritidsaktiviteter møter man venner, har det gøy sammen med andre og får viktige erfaringer. I dag er det ikke alle barn og unge som får mulighet til å bli med. Det er sårt å være den ene som står utenfor fordi familien ikke har råd. Det lover Høyre å gjøre noe med.

Vei

7. Vei og kollektiv binder by og bygd sammen

Gode veier og kollektivløsninger er viktig for at folk og varer skal komme raskt og trygt frem. Det handler også om å bygge større bo- og arbeidsmarkeder, som gjør at folk kan jobbe og bo der de vil. Derfor vil Høyre bygge og vedlikeholde flere veier og styrke kollektivtransporten som alternativ til bilen, særlig i de store byområdene.

En ung gutt som er hos en psykolog

8. Rask psykisk helsehjelp

Ventetiden er for lang. Du skal få hjelp når du trenger det, før små problemer vokser seg store. Vi må satse på gode og lett tilgjengelige tilbud med kort ventetid, uten krav om henvisning fra legen. Høyre vil ha flere lavterskeltilbud og flere psykologer.

Et barn ute i skogen

9. Utslippene skal ned

Høyre vil ha en klimapolitikk som kutter utslipp, men ikke utviklingen. Vi vil gjøre det lettere for folk å velge miljøvennlig ved å gjøre kollektivtilbudet der du bor bedre, og ved å bygge ut mer fornybar energi.

To jenter som pakker ut av flytteesker

10. Lei av å leie? Vi vil gjøre det lettere å eie

Høyre vil gjøre det lettere for deg som kan håndtere lån, men som ikke har nok egenkapital, til å komme inn på boligmarkedet. Ved å bygge flere boliger og ved å satse på sosiale boligkjøpsmodeller som leie-til-eie vil vi skape flere veier inn i boligmarkedet.

Hva mener Høyre der du bor?

Fant du ikke din hjertesak i denne listen? Det er heldigvis mange flere gode grunner til å stemme Høyre – finn ut hva Høyre mener om det som er viktigst for deg i vårt partiprogram:

Vil du holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ved å abonnere på nyhetsbrevet til Høyre får du jevnlig informasjon om alle våre nyheter og aktuelle saker og rapporter, samt oversikt over kommende arrangement.

Høyres logo


Finn ditt valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Valgdagen er mandag 11. september. Flere kommuner holder også valg søndag 10. september. På valgdagen(e) må du stemme i egen kommune.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.