Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Rogaland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Aktuelt

Fylkesordførerkandidat Ole Ueland fra Sola
Erna Solberg på fiskebryggen i Kristiansand sommeren 2017. Foto: Cecilie V. Jensen

Utdanning

Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

Transport og arealplanlegging

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Næring og kultur

Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

Energi og miljø

Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon.

Ole Ueland - Fylkesordførerkandidat, Rogaland Høyre

Ole Ueland

Fylkesordførerkandidat, Rogaland Høyre

Kontakt

Rogaland Høyre

Elin Schanche

Leder
Telefon 95211694

Harald Eide Ellingsen

Fylkessekretær
Telefon 90572102

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk