Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Rogaland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Aktuelt

Mudassar Kapur i Stortingets vandrehall. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Utdanning

Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

Transport og arealplanlegging

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Næring og kultur

Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

Energi og miljø

Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon.

Ane Mari Braut Nese - Leder, Rogaland

Ane Mari Braut Nese

Leder, Rogaland

Kontakt

Rogaland Høyre

Ane Mari Braut Nese

Leder
Telefon 41311835

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Send oss en e-post

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk