Vår visjon

Rogaland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Utdanning

Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

Transport og arealplanlegging

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Næring og kultur

Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

Energi og miljø

Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon

Se vår politikk

Rogaland

Kontakt

Elin Schanche
Leder
Telefon: 95211694

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Aktuelt

Våre folk

Terje Hetland

 • Unge Høyre-leder

Per Olav Hanssen

 • Senior Høyre-leder

Janne Johnsen

 • Gruppeleder

Aase Simonsen

 • Leder Høyres Kvinneforum

Kenneth Austrått

 • Arbeidsutvalgsmedlem

Daniel Aamodt

 • Kampanjeleder
 • Medlemsansvarlig

Harald Eide Ellingsen

 • Medlemsansvarlig
 • Fylkessekretær

Sveinung Stensland

 • Stortingsrepresentant

Margret Hagerup

 • Stortingsrepresentant

Aleksander Stokkebø

 • Stortingsrepresentant

Tina Bru

 • Stortingsrepresentant