Vår visjon

Rogaland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Utdanning

Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

Transport og arealplanlegging

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Næring og kultur

Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

Energi og miljø

Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon

Se vår politikk

Rogaland fylke

Kontakt

Elin Schanche
Leder
Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Aktuelt

Høyre fortsatt størst i Rogaland!

Høyre er fortsatt størst i Rogaland, og har gått frem til 31% i en ny meningsmåling som er tatt opp siste uken i august. Borgerlig side...

Høyre størst i Rogaland!

Høyre er største parti i Rogaland med 28 % i ny meningsmåling for august. Det gir Høyre fortsatt 4 mandater på Stortinget.

Hver stemme teller!

Aleksander Stokkebø kan bli en av de yngste representantene på Stortinget til høsten dersom nok stemmer går i hans og Høyres favør....

Våre folk