Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Rogaland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Utdanning

Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

Transport og arealplanlegging

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Næring og kultur

Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

Energi og miljø

Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon.

Ane Mari Braut Nese - Leder, Rogaland

Ane Mari Braut Nese

Leder, Rogaland

Kontakt

Rogaland Høyre

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Send oss en e-post

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk