Vår visjon

Rogaland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Utdanning

Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

Transport og arealplanlegging

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Næring og kultur

Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

Energi og miljø

Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon

Se vår politikk

Rogaland

Kontakt

Elin Schanche
Leder
Telefon: 95211694

Harald Eide Ellingsen
Fylkessekretær
Telefon: 90572102

Send oss en e-post

Aktuelt

Kalender

29 nov

Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i omskiftende verden

Sted: Victoria Hotel, Stavanger
Dato: 29. nov 2018
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk

Helene Vo

  • Kandidat
Send e-post Mobil: 47444656

Signy Bråtveit

  • Kandidat
Send e-post Mobil: 46781873

Julie Katharina Nodland Vold

  • Kandidat
Send e-post Mobil: 40620649

Beate Bie

  • Kandidat
Send e-post Mobil: 99502731

Kirsten Lode

  • Kandidat
Send e-post Mobil: 99013140

Sigurd Vik

  • Kandidat
Send e-post Mobil: 92629200

Hard Olav Bastiansen

  • Kandidat
Send e-post Mobil: 91829828