Vår visjon

Rogaland Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hovedsaker

Utdanning

Rogaland er et fylke i vekst, og behovet for både spesialisert kompetanse og yrkeskompetanse er sterkt økende. Det er avgjørende at flest mulig unge i Rogaland kommer gjennom videregående opplæring for å kunne delta i denne utviklingen og bidra i arbeidslivet.

Transport og arealplanlegging

Rogaland Høyre mener fortetting og transformasjon av sentrumsområder, tettsteder og langs kollektivakser bør være hovedstrategien for å utvikle levedyktige, bærekraftige og gode lokalsamfunn.

Næring og kultur

Rogaland Høyre mener fylkeskommunen skal drive næringsutvikling sammen med de andre næringsutviklingsorganisasjonene, kommunene og næringslivet i Rogaland.

Energi og miljø

Rogaland skal være foretrukket lokaliseringsvalg, kompetansemiljø, forretningsbase og rekrutteringsarena for ledende aktører innen nasjonal og internasjonal energiproduksjon

Se vår politikk

Rogaland fylke

Kontakt

Elin Schanche
Telefon: +4795211694
Langgata 8
4013 STAVANGER

Send oss en e-post

Aktuelt

Bent Høie til topps i uravstemning

Bent Høie topper resultatlisten etter Rogaland Høyres rådgivende uravstemning blant medlemmene for stortingslisten 2017. 669 medlemmer...

Kalender

12 nov

Nominasjonsmøte for Stortingsvalget 2017

Sted: Residence Hotel, Sandnes
Dato: 12. nov 2016
Tid: 11:00
Se hele kalenderen

Våre folk