Sammen for Stavanger

Har du lyst til å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Sammen kan vi gjøre Stavanger enda bedre!

Bli medlem

Viktige saker for Høyre i Stavanger

På lag med jobbskaperne

Vi skal lytte til behovene bedriftene har, enten det handler om raskere saksbehandling, tilgang på areal eller mer kvalifisert arbeidskraft. Samtidig skal vi legge til rette for at alle – som kan og vil jobbe – har en jobb å gå til.

Barn, unge og familie

Stavanger skal ha en familievennlig barnehagepolitikk og Stavanger-skolen skal gi alle elever like muligheter. Sammen skal vi leve gode familieliv i Stavanger.

Unge voksne

Stavanger skal være en god by å bo i – for store, små og alle midt i mellom. Skal vi sikre en bærekraftig alderssammensetning i Stavanger, må vi få flere unge voksne til å bo i Stavanger!

Leve hele livet i Stavanger

Stavanger skal være en aldersvennlig by, hvor det er enkelt å være sosial og selvstendig i hverdagen. Samtidig skal vi sikre et godt tilbud når helsen tilsier at man ikke lenger kan bo hjemme.