Me trur på Vindafjord

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Vindafjord endå betre!

Profilbilde

Modolf Haraldseid

Gruppeleder