Vi trur på Bjerkreim

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Bjerkreim endå betre!

Marthon Skårland

Gruppeleder