Vår visjon

Klepp Høyre vil føra ein konservativ framstegspolitikk bygd på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret, for å fremja personleg frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eigedomsrett og eit forpliktande nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Kultur, idrett og fritid

Gode friluftsområder for aktivitet der folk er

Landbruk og næring

Ta vare på matjorda og arbeide for eit aktivt landbruk

Kommunestruktur

Aktivt søkja fakta gjennom arbeidet i Jærrådet og vurdere endring av dagens kommunestruktur.

Barna vår fremtid

Klepp skal vera ein aktiv og trygg kommune å veksa opp

Se vår politikk
Ane Mari Braut Nese, Ordfører, Klepp
Ane Mari Braut Nese
Ordfører, Klepp

Klepp kommune

Rogaland

Kontakt

Elin Barane Helland
Leder
Telefon: 93284902
v/ Elin Barane Helland, Kåsenvegen 76
4341 BRYNE

Aktuelt

Våre folk