Politikk

Det skal være godt å bo, jobbe og leve i Rogaland! Vi skal ha landets beste videregående opplæring, satse videre på yrkesfagene og sørge for flere får fullføre utdanningen sin. Bedre veier og et moderne kollektivtilbud binder fylket tettere sammen. Vi er på lag med jobbskaperne, og legger til rette for fremtidens arbeidsplasser. Skal vi lykkes må vi dra i lag, og få til mer sammen!

Rogaland Høyres fylkestingsprogram

Vedtatte resolusjoner i Rogaland Høyre

Vedtatt på fylkesårsmøte 9. – 10. mars 2024

Vedtatt på fylkesstyremøte 18. november 2023

Vedtatt på fylkesårsmøte 18. – 19. februar 2023

Vedtatt på fylkesårsmøte 5. februar 2022

Vedtatt på fylkesårsmøte 6. februar 2021

Vedtatt på fylkesårsmøtet 16. februar 2020