Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Våre hovedsaker

Nordens beste videregående skole

Akershus Høyres visjon er at Akershus skal ha Nordens beste videregående skoletilbud. I framtiden skal ikke delegasjoner reise til Toronto eller Finland for å se på de gode skoletilbudene, de skal komme til Akershus for å se de gode eksemplene. Ingen i Norden har bedre forutsetninger til å få til dette enn Akershus.

Plan, næringsutvikling og miljø

Akershus Høyre vil at Akershus skal være en regional utviklingsaktør innen innovasjon og næringsutvikling. Et bærekraftig og velfungerende næringsliv er en av de viktigste forutsetninger for velferdssamfunnet.

Samferdsel og miljøvennlig transport

Akershus Høyre satser på miljøvennlig kollektivtransport og ønsker å legge til rette for økt bruk av elbiler og hydrogenbiler. For Akershus Høyre er trygging av gang- og sykkelveier, i tilknytning til skoler, en av hovedsatsingen på samferdselsområdet de kommende årene. Akershus Høyre vil arbeide aktivt for å ta inn etterslepet av vedlikehold på fylkesveiene.

Kultur, frivillighet og folkehelse

Akershus fylkeskommune skal være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i fylket, og bidra med sin kompetanse for å sørge for at frivillige og profesjonelle aktører i regionen har gode vilkår for å utvikle et fritt kulturliv med utviklingsmuligheter.

Se vår politikk
Anette Marie Solli, Ordfører, Akershus
Anette Marie Solli
Ordfører, Akershus

Akershus fylke

Kontakt

Hårek Elvenes
Telefon: 90139236
Stortingsgt 20, Postboks 1536 Vika
0117 OSLO

Send oss en e-post

Aktuelt

Et budsjett med sosial profil

Regjeringen har lagt frem et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. Et budsjett som legger til rette slik at...

Våre folk