Vi tror på Hurdal

Har du lyst til å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Sammen kan vi gjøre Hurdal enda bedre!

Andreas Rafdal

Gruppeleder