Politikk

Våre hjertesaker

 • En god skole – en skole for fremtiden

  Vi vil skape like muligheter for alle elevene i skolen i Hurdal. Med dette mener vi en skole som ser potensiale i den enkelte elev med fokus på faglig og metodisk tilrettelegging for den enkelte.

 • Et godt sted å bo

  Hurdal Høyre vil legge til rette for utbygging av eksisterende og planlagte boligfelt.

 • Kommunesammenslåing

  Hurdal Høyre ønsker å samarbeide med andre partier i bygda for å finne de beste løsningene for fremtiden. Hurdal Høyre ønsker å være en del av en øRU kommune.

 • Det skal være godt å vokse opp her

  Barna er vår fremtid. Ved å gi tilbud til barn og unge, gjennom skole, helse, kultur og idrett vil vi skape flere bein å stå på i fremtiden.