Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Infrastruktur og transport

Kommunens innbyggere som pendler hver dag inn til hovedstaden, merker at kapasiteten på veiene er sprengt. Køene starter tidligere om morgenen og slutter sent på kvelden, noe som gjør at man får mindre tid til familien samt at miljøforurensningen øker.

Idrett, friluftsliv og folkehelse

Utviklingen av Seiersten idrettspark med kunstgress, 400 meters løpebane, ny sportshall, oppgradering av Frognhallen og nytt svømmeanlegg vil sikre at idretten får gode fasiliteter for trening og konkurranse. Dette vil gi et verdifullt bidrag til folkehelsen for alle aldersgrupper, også til uorganisert ungdom.

Trygg i hverdagen - skoler

Høyre prioriterer kunnskap i skolen og har som mål at Frognskolen skal være blant de 10 beste i landet. En suksessfaktor for god læring er at lærerne får utnyttet mest mulig av sin tid til undervisning, og vi ønsker at det undervisningsmessige skal holde høy kvalitet.

Næring og lokale arbeidsplasser

Etablering av lokale arbeidsplasser er viktig for å lette det stadig økende presset på veiene til Oslo. Dette er også et viktig miljøtiltak samtidig som det bidrar til kortere arbeidsdager og ringvirkninger for det etablerte næringslivet.

Se vår politikk
Odd Haktor Slåke, Ordfører, Frogn
Odd Haktor Slåke
Ordfører, Frogn

Frogn kommune

Akershus

Kontakt

Ludolf Bjelland
Telefon: 99699409
Vestbyveien 72
1444 DRØBAK

Aktuelt

Høstsemesteret er igang

Etter en god og lang sommerferie er vi igang igjen med behandling av politiske saker før utvalgsmøtene i høst....

Politisk regnskap

Med utgangspunkt i Fogn Høyres Program for inneværende periode, 2011 – 2015, presenterer vi her vårt politiske regnskap. Det tar for...

Kalender

25 okt

Medlemsmøte

Sted: Ikke fastsatt sted
Dato: 25. okt 2016
Tid: 19:00
27 okt

Gruppemøte

Sted: Fraunar, Frogn Rådhus
Dato: 27. okt 2016
Tid: 18:30
Se hele kalenderen

Våre folk