Politikk

Akershus Høyres fylkestingsprogram for 2023-2027 kan leses og lastes ned her. Høyre i Akershus vil satse på fylkeskommunens viktigste oppgaver: En god videregående skole, vedlikehold av veier, et godt kollektivtilbud, samarbeid med næringslivet, kulturopplevelser for alle og en ren Oslofjord. Her er de viktigste sakene:

1. Fritt skolevalg for elevene

Høyre mener at elevenes egne ønsker og ambisjoner er viktigere enn adressen deres. Derfor ønsker Høyre å gjeninnføre fritt skolevalg, slik at elever i hele fylket har mulighet til å velge seg den videregående skolen og det tilbudet de selv ønsker, med garanti mot lang reisevei.

2. Vi må redde Oslofjorden

Oslofjorden en av våre største ressurser for næring, fritid og rekreasjon. Miljøet i fjorden er i krise, og den klarer ikke lenger å håndtere de økende utslippene fra blant annet jordbruk og avløp. Det må vi ta på alvor. Derfor vil Høyre at fylket, sammen med kommunene, følge opp «Helhetlig plan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» for at Oslofjorden igjen kan være til glede for alle innbyggere i Akershus.

3. Trygg trafikk på velholdte veier

Akershus er et fylke med mange folk som reiser ofte, og det er derfor behov for gode og trygge veier.  Vi vil derfor prioritere vedlikehold av fylkesveiene og øke trafikksikkerheten, spesielt langs gang- og sykkelveier tilknyttet skoler.

4. Flere skal fullføre og bestå

Konsekvensen av å ikke fullføre og bestå videregående skole er store. Derfor er Høyres mål for kommende periode at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående opplæring i løpet av fem år. Det skal vi gjøre gjennom tilrettelegging for hver enkelt elev, bedre rådgivningstjenester i skolen og etablere et psykisk helseteam i hver region.

5. Utvikle unge talenter

Når frivillighet og profesjonelle kulturutøvere møtes i gode samarbeid, blir hele kulturfeltet større og bedre. Høyre vil derfor styrke arbeidet med å gi unge talenter utviklingsmuligheter i samarbeid som UngMusikk, Ung Tekst og DanseFOT. Slik skaper vi et rikt kulturliv, bidrar til publikumsutvikling og utvikler kulturnæringer.

6. Kollektivtilbud som knytter fylket sammen

Nye, fleksible kollektivsystem blir viktig. Høyre vil jobbe for å erstatte dagens sonesystem med et mer fleksibelt billettsystem som tar utgangspunkt i antall reiste kilometer. I mellomtiden vil vi være pådrivere for at Ruter fortsetter å utvikle flere fleksible billettløsninger og utvikler flere ruter på tvers i Akershus.

7. Yrkesfag for fremtiden

Høyre vil løfte yrkesfagene for å sikre elevene en god og relevant fagutdanning. Næringslivets og arbeidslivets erfaringer må inn i utdanningsløpene, slik at skolene i Akershus utdanner de beste fagarbeiderne i Norge.

8. Et grønt og aktivt næringsliv

Fylkeskommunen skal være en forutsigbar og attraktiv samarbeidspartner for bedriftene som allerede er her og alle de nye som skal etableres. Derfor vil Høyre at fylkeskommunen skal legge til rette for de gode private initiativene, være effektiv i saksbehandlingen og bidra med relevant kompetanse.