Vår visjon

Ullensaker Høyre ønsker at Ullensaker skal være en åpen og tilgjengelig kommune hvor alle er inkludert, hvor alle får dra nytte av sin kreativitet og sitt pågangsmot, og hvor alle kan utvikle seg etter sine evner, ønsker og behov.

Våre hovedsaker

Gode barnehager og skoler

Ullensaker Høyre ønsker et trygt oppvekstmiljø gjennom et godt barnehagetilbud og en god skole. Vi skal gi elevene mulighet til å realisere sine evner. Foreldrene har ansvaret for å gi barna sine læring, oppdragelse og gode oppvekstsvilkår.

Kvalitet i omsorgen

Ullensaker Høyre vil at den enkelte bruker får tjenester som er preget av koordinert tilrettelegging og kvalitet som gir mestring, der hverdagsrehabilitering er en viktig faktor.

Utvikle samferdsel og miljø

Ullensaker, med den største befolkningsveksten i regionen, har et for dårlig kollektivtilbud. Høyre ønsker trygge, miljøvennlig, effektive og fremtidsrettede transportløsninger som fungerer for alle hele året. Et bra tilbud til kollektivreisende, fotgjengere og syklister vil også være viktig i et folkehelseperspektiv.

Næringsutvikling

Ullensaker Høyre vil sørge for at kommunen oppleves som næringsvennlig, blant annet gjennom god service fra kommunale enheter og at vi ønsker nyetableringer velkommen.

Se vår politikk

Ullensaker kommune

Akershus

Kontakt

Lars Vidvei
Telefon: 90159805
Postboks 140
2051 JESSHEIM

Aktuelt

Kalender

17 nov

Årsmøte - Ullensaker Høyre

Sted: Ullensaker rådhus, Furusethgata 12, 2050 Jessheim
Dato: 17. nov 2016
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk