Våre representanter

Høyre er representert i alle folkevalgte utvalg. Ønsker du å komme i kontakt med en av oss? Da kan du finne din representant her. Fullstendig oversikt over fylkestingets medlemmer finner du nederst på siden.

Komité for finans og organisasjon

Lars Dahl Berge

Fraksjonsleder
E-post: larshberge@gmail.com
Tlf.: 908 35 499

Cecilie Lindgren

E-post: cecilie.lindgren@politiker.asker.no
Tlf.: 995 81 772

Antonio G. W. Serri

E-post: antoniogwserri@gmail.com
Tlf.: 481 79 141

Komité for samferdsel og mobilitet

Bente Krystad Heiersjø

Fraksjonsleder
E-post: bentehei@afk.no
Tlf.: 916 07 435

Terje Hegge

E-post: terje.hegge@odont.uio.no
Tlf.: 924 94 612

Simen Gjersvoll Osland

E-post: simenosland@gmail.com
Tlf.: 911 47 595

Waldemar Garntangen

E-post: w.r.garntangen@gmail.com
Tlf.: 405 53 955

Komité for opplæring og kompetanse

Anine Norén

Komitéleder/fraksjonsleder
E-post: anineno@afk.no
Tlf.: 907 16 639

Henrik von Tangen-Jordan

E-post: henrik@vontangenjordan.no
Tlf.: 995 12 802

Maren Winnem

E-post: marenwinnem96@gmail.com
Tlf.: 475 16 267

Komité for samfunn, plan og klima

Kari Sofie Bjørnsen

Fraksjonsleder/gruppeleder
E-post: karibj@afk.no
Tlf.: 900 90 313

Roble Wais

E-post: roble22@hotmail.no
Tlf.: 908 85 780

Line Biagio Solvang

E-post: linebiagio@yahoo.com
Tlf.: 951 01 391

Komité for kultur, mangfold, næring og tannhelse

Trine-Lise Østlund Blime

Utvalgsnestleder/fraksjonsleder
E-post: tsbl@stortinget.no
Tlf.: 412 74 451

Trude Evensen

E-post: trude.thorsdatter.evensen@nesodden.kommune.no
Tlf.: 920 70 601

Kay Arne Sørensen

E-post: kay.arne.sorensen@asker.kommune.no
Tlf.: 906 26 000

Hans Gunnar Melgaard

E-post: gmelgard@online.no
Tlf.: 930 45 780

Kontrollutvalget

Jan Petter Myrvold

E-post: jan.petter@starco.no
Tlf.: 932 72 143

Fylkestinget

1. Thomas Sjøvold

E-post: thomas.sjovold@instant.no
Tlf.: 982 13 951

2. Kari Sofie Bjørnsen

E-post: kari.sofie.bjornsen@politiker.asker.no
Tlf.: 900 90 313

3. Anine Norén

E-post: anineno@viken.no
Tlf.: 907 16 639

4. Trine-Lise Østlund Blime

E-post: tsbl@stortinget.no
Tlf.: 412 74 451

5. Bente Krystad Heiersjø

E-post: bente.heiersjo@frognhoyre.no
Tlf.: 916 07 435

6. Simen Gjersvoll Osland

E-post: simenosland@gmail.com
Tlf.: 911 47 595

7. Cecilie Lindgren

E-post: cecilie.lindgren@politiker.asker.no
Tlf.: 995 81 772

8. Antonio Gade Wilhelmsen Serri

E-post: antoniogwserri@gmail.com
Tlf.: 481 79 141

9. Lars Dahl Berge

E-post: larshberge@gmail.com
Tlf.: 908 35 499

10. Terje Hegge

E-post: terje.hegge@odont.uio.no
Tlf.: 924 94 612

11. Roble Wais

E-post: roble22@hotmail.no
Tlf.: 908 85 780

12. Waldemar Ribert Garntangen

E-post: w.r.garntangen@gmail.com
Tlf.: 405 53 955

13. Trude Thorsdatter Evensen

E-post: trude.thorsdatter.evensen@nesodden.kommune.no
Tlf.: 920 70 601

14. Jan Petter Myhrvold

E-post: jan.petter@starco.no
Tlf.: 932 72 143

15. Henrik von Tangen-Jordan

E-post: henrik@vontangenjordan.no
Tlf.: 995 12 802

16. Maren Winnem

E-post: marenwinnem96@gmail.com
Tlf.: 475 16 267

17. Kay Arne Sørensen

E-post: kay.arne.sorensen@asker.kommune.no
Tlf.: 906 26 000

18. Hans Gunnar Melgaard

E-post: gmelgard@online.no
Tlf.: 930 45 780

19. Line Biagio Solvang

E-post: linebiagio@yahoo.com
Tlf.: 951 01 391