Høyre i fylkesråd

Her finner du informasjon om Høyre i Akershus fylkesråd, kontaktinformasjon, politisk plattform og aktuelle saker.

Det borgerlige samarbeidet

Høyre samarbeider med Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i fylkesrådet. De fire partiene styrer sammen på en felles politisk plattform.

Målet for plattformen er å legge til rette for at innbyggerne skal leve livet sitt så godt som mulig, slik de selv vil. Akershus skal være en miljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativ region hvor alle får gode muligheter til å lykkes. Akershus skal være Norges beste fylke å bo i.

Høyres fylkesråder 2023-2027

Anette Solli

Fylkesrådsleder

E-post: fylkesradsleder@afk.no

Lise Hagen Rebbestad

Fylkesråd for opplæring og kompetanse

E-post: fylkesradopplaering@afk.no

Håkon Snortheim

Fylkesråd for samferdsel

E-post: fylkesradsamferdsel@afk.no

Våre hovedsaker

  • En videregående opplæring som er preget av mestring, motivasjon og læring. Vårt mål er at alle elever som starter på videregående skole, skal kunne fullføre. Fylkesrådet vil gjeninnføre fritt skolevalg, opprette UngInvest i Akershus, styrke skolehelsetjenesten og innføre en ordning med psykiske helseteam i hver region.
  • Ta vare på naturen vare på naturen. Oslofjorden sliter og livet i fjorden er i ferd med å dø. Vi skal gå foran i arbeidet med å ta vare på Oslofjorden, slik at også fremtidige generasjoner får oppleve en levende og ren fjord. I tett samarbeid med nabofylkene, kommunene i Akershus og staten, skal arbeidet med å redde Oslofjorden intensiveres.
  • Det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt. Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kutte klimagassutslipp, og for å sikre folk og særlig familier en hverdag som går rundt. Fylkesrådet vil prioritere å redusere prisen på månedskort. Samtidig vil vi utrede modeller for hvordan takst- og sonesystemet kan bli mer fleksibelt og rettferdig.
  • Et grønt og aktivt næringsliv. For å bidra til at de nye arbeidsplassene som skal legge grunnlaget for at fremtidig vekst i Akershus blir skapt, vil fylkesrådet styrke inkubatorordningen, og dermed tilbakeføre kuttet i ordningen som dagens fylkesråd i Viken gjennomførte.
  • Yrende kulturliv i hele fylket. Akershus skal være et fylke med gode utviklingsmulighter for et profesjonelt og frivillig kulturliv. Fylkesrådet vil særlig videreutvikle og styrke talentsatsninger innen musikk, dans, teater, og visuell kunst.

Aktuelt fra fylkesrådet

Den politiske plattformen

Her kan du lese fylkesrådets politiske plattform.