Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Stor satsing på samferdsel

Bærum Høyre vil arbeide for at det snarest skal settes i gang arbeid med en T-bane med metrostandard mellom Lysaker og Fornebu og snarest mulig oppstart av bygging av ny E18 gjennom Bærum, og arbeide for en lavest mulig bompengeandel i prosjektet. Her kan du lese programmet vårt.

Boligbygging og arealpolitikk for fremtiden

Det er av stor betydning for dagens generasjoner og våre etterkommere at det sikres nok arealer til rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Bærum Høyre ser det som en viktig oppgave å bevare Bærums særpreg med grønne landskaper og et variert bomiljø. Vi vil sikre utviklingen av gode bomiljøer med sammenhengende grønne strukturer, og forbindelser mot sjø, elvedrag og marka.

Kunnskap og oppvekst

Bærum Høyre vil fortsette utbyggingen av gode barnehager for fullt ut å dekke det økende behovet. I våre barnehager skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring. Vi vil at det pedagogiske tilbudet i barnehagene skal bli enda bedre. Vi vil legge til rette for å ansette flere med høy faglig kompetanse, i tillegg til kompetanseheving gjennom videre- og etterutdanning.

En moderne helse- og seniorpolitikk

Bærum Høyre vil føre en bevisst forebyggende seniorpolitikk for friske eldre. Vi vil legge til rette for forebyggende tiltak innen både fysisk og mental helse. Seniorsentrene er sentrale i kommunens arbeid for å øke livskvaliteten for eldre mennesker. Frivillig innsats hvor friske seniorer kan hjelpe andre, er et verdifullt bidrag i omsorgen.

Se vår politikk
Lisbeth Hammer Krog, Ordfører, Bærum
Lisbeth Hammer Krog
Ordfører, Bærum

Bærum kommune

Akershus

Kontakt

Siw Wikan
Leder
Telefon: 992 74 411

Dag Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Send oss en e-post

Aktuelt

Gi denne byen ro

«Er jeg en ordentlig by» er spørsmålet i en artikkel Budstikkas redaksjonssjef forfattet rett før jul. Tor Christian Bakken følger opp...

Løfte blikket

Det er tid for refleksjon over året som er gått, samtidig som vi retter blikket fremover. Tenke langt og handle nå er overskriften når...

Morgendagens læring

Bærum kommune setter søkelyset på morgendagens læring under Bærumskonferansen 2017. Bærumskonferansen handler om å dele kunnskap og...

Kalender

18 jan

"Det grønne skiftet", hvor langt er du villig til å strekke deg?

Sted: Musikkflekken, Brambanis vei 2, Sandvika
Dato: 18. jan 2017
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk

Tone Strand Molle

Tone Strand Molle

  • Medlem
Send e-post Mobil: +4791738043
Morten Andreas Meyer

Morten Andreas Meyer

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 92081967