Bli kjent med Lisbeth

En lyttende ordfører

Innholdet i en ordføreres hverdag er utrolig variert. Ingen dag er lik. Jeg stortrives med alle de gode menneskemøtene, også besøk til alle våre innbyggere som fyller 100 år, det er stor stas. Det er nok en jubilant annen hver uke i snitt. 

Jeg håper selvfølgelig våre innbyggere også opplever en ordfører som evner å lytte. Jeg tror jeg fornemmer ganske raskt hvis det er spørsmål og områder som en innbygger ønsker å snakke med meg om for eksempel etter et foredrag eller et innlegg. Da inviterer jeg vedkommende til en samtale på kontoret. Evnene til empati og forståelse er viktig og evnen til å stille spørsmål. Alle disse innspillene løfter jeg videre politisk eller administrativt for å utvikle en enda bedre kommune å bo i. 

På fredager er det bedriftsbesøk, spørre, lytte og handle – det er det politikk handler om – å gjøre en forskjell. 

Lisbeths hjertesak

Som ordfører er jeg opptatt av at det skal være godt å bo i Bærum og at vi er en kommune som ser næringslivets behov og som også ser behovet for et velordnet arbeidsliv. 

Jeg brenner for en god og respektfull eldreomsorg, men også utprøving av nye spennende boformer i et generasjonsperspektiv. Vi skal arbeide for god psykisk helse for gammel og ung og gi tilbud som er godt koordinerte slik at innbyggerne våre møter et sømløst hjelpeapparat. Et pårørendesenter i den nye kommunegården der vi virkelig ser de mange ulike pårørende er for meg en fanesak. 

E 18 under bakken, slik at blant annet Sandvika får direkte tilgang til sjøen har vært vår kampsak i alle år, nå ser vi resultatene fra Lysaker til Ramstadsletta. En videreføring forbi Sandvika er avgjørende for å sikre klimaklok bolig- og arbeidsplassutvikling. Vi skal sørge for et fortsatt grønt Bærum med gode skoler og barnehager og et arbeids- og næringsliv der vi som kommune forstår næringslivets behov.  Partnerskap og samarbeid for å oppnå klimamålene gjennom bla. Smart City Bærum har jeg stor tro på.