Bli politisk aktiv

Vi ønsker alltid nye hoder og ideer velkomne!

Engasjerte Høyre-mennesker avbildet sammen med Erna Solberg

Hvorfor bli politisk aktiv 

For at demokratiet vårt skal fungere, er vi avhengige av at vanlige folk engasjerer seg og påtar seg politiske verv. Enten som folkevalgt eller tillitsvalgt. Demokrati betyr folkestyre, og er en styreform hvor innbyggerne har direkte eller indirekte påvirkning på beslutningene som fattes.

Folkevalgte er de politikerne som stemmes frem enten i lokalvalg, fylkestingsvalg eller til Stortinget. Tillitsvalgte er de politikerne som påtar seg verv og som blir stemt frem i styrene i partienes lokalforeninger eller fylkesorganisasjoner rundt om i landet.

Derfor trenger vi politisk aktive 

For å sikre at flest mulig stemmer i et samfunn er med og tar politiske beslutninger, trenger vi en bred sammensetning av personer som er politisk aktive (unge, småbarnsforeldre, minoriteter, de som bor i enkeltpersons-husholdninger, eldre, syke, friske, osv). Vi må også alltid fornye oss, slik at vi hele tiden utvikler politikk som er relevant for tiden og samfunnet vi lever i. Høyre ønsker derfor alltid nye hoder og ideer velkomne.

Hvordan kan jeg bli politisk aktiv 

For å bli politisk aktiv, må man være medlem av et politisk parti. Når man er medlem i Høyre kan man stille til valg på våre lister, både som folkevalgt og/eller som tillitsvalgt. Ta kontakt med din lokalforening, og fortell dem at du ønsker å bidra. De vil da invitere deg inn og hjelpe deg med nødvendig opplæring og vise deg hvordan du kan ta steget videre og bli politisk aktiv.

Høyre-folk som skal ut på tur

Støtt oss

Dersom du ønsker å bidra uten å bli medlem, eller i tillegg til å være medlem, kan du gi valgfritt månedlig beløp eller et engangsbeløp. Disse bidragene hjelper oss stort i den kommende valgkampen.