Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Folkehelse

Finnmark Høyre vil arbeide for en styrking av rus og psykiatri omsorgen i privat og offentlig regi

Infrastruktur

Finnmark Høyre vil styrke veivedlikeholdet og øke innsatsen på oppgradering av veinettet.

Kultur

Finnmark Høyre vil utrede behovet for kulturminnevern og balansere vern mot ønske om framtidsrettet næringsutvikling.

Næringsliv

Finnmark Høyre vil legge til rette for økt innovasjon og gründervirksomhet.

Se vår politikk

Finnmark fylke

Kontakt

Jo Inge Hesjevik
Leder
Telefon: 41338514

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Aktuelt

Sammenslåing fylkesorganisasjonene

Den 23. — 25. februar 2018 skal Finnmark Høyre og Troms Høyre bli en organisasjon. Derfor avholdes det først to separate fylkesårsmøter...

Vi tror på Finnmark

Høyre med Erna Solberg som statsminister har styrt Norge gjennom det verste oljeprisfallet på 30 år. Og styrt godt. Ledigheten går ned,...

Våre folk