Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Folkehelse

Finnmark Høyre vil arbeide for en styrking av rus og psykiatri omsorgen i privat og offentlig regi

Infrastruktur

Finnmark Høyre vil styrke veivedlikeholdet og øke innsatsen på oppgradering av veinettet.

Kultur

Finnmark Høyre vil utrede behovet for kulturminnevern og balansere vern mot ønske om framtidsrettet næringsutvikling.

Næringsliv

Finnmark Høyre vil legge til rette for økt innovasjon og gründervirksomhet.

Se vår politikk

Finnmark fylke

Kontakt

Jo Inge Hesjevik
Leder
Telefon: 41338514

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Aktuelt

Ny kvinneforumsleder

Den nye kvinneforumslederen har satt seg mål. Hun ønsker at flere kvinner skal engasjere seg i politikken. ...

Nyvalgt nestleder

Christine Nilssen er nyvalgt 1. nestleder for Finnmark Høyre, og ser fram til å holde leder Jo Inge Hesjevik og 2. nestleder Hans Jacob...

Våre folk