Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Folkehelse

Finnmark Høyre vil arbeide for en styrking av rus og psykiatri omsorgen i privat og offentlig regi

Infrastruktur

Finnmark Høyre vil styrke veivedlikeholdet og øke innsatsen på oppgradering av veinettet.

Kultur

Finnmark Høyre vil utrede behovet for kulturminnevern og balansere vern mot ønske om framtidsrettet næringsutvikling.

Næringsliv

Finnmark Høyre vil legge til rette for økt innovasjon og gründervirksomhet.

Se vår politikk

Finnmark fylke

Kontakt

Jo Inge Hesjevik
Leder
Telefon: 41338514

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Send oss en e-post

Aktuelt

Porsanger på sitt beste

Europaminister Frank Bakke-Jensens besøk i Porsanger ble mer enn et kinderegg med sine fire opplevelser og Midnattsrocken som...

Ukebrev fra Frank - uke 28

Zalaris er et prakteksempel på at det er mulig å bygge eksportrettede kompetansearbeidsplasser over hele landet. En av EUs fire...

Sykehustjenestene i Finnmark

Vi blir flere, vi blir eldre, noen sykdommer blir mindre truende, mens andre vokser i omfang. Flere trenger mer helsetjeneste. Dette...

Våre folk