Vi tror på Hammerfest

Har du lyst til å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Sammen kan vi gjøre Hammerfest enda bedre!