Høyres visuelle identitet

Her finner du Høyres logo, font og farger, samt retningslinjer for bruk av vår visuelle identitet.

En riktig bruk av den visuelle identiteten vil sørge for:

  • En god brukeropplevelse (UX) av Høyres flater. Enkel og intuitiv i bruk. Designet skal hjelpe brukeren til raskt å oppfatte informasjonen og raskt finne frem på flatene våre.
  • Et helhetlig visuelt språk bestående av et designsystem som skaper gjenkjennelse hos mottaker over tid.
  • Universell utforming. Et demokratisk design som er tilgjengelig for alle. Forståelige tekster, lettlest typografi, tydelige fargekontraster og innhold som er lett tilgjengelig på alle enheter.

Farger

Høyres farge er blå, noe som er felles for mange konservative partier. I fargepsykologien sies det at blåfargen står for stabilitet og kvalitet. Blått er beroligende og tillitvekkende. I tillegg sies fargen å symbolisere: Verdighet, troverdighet, styrke, autoritet, konservativ, selvsikkerhet, renhet, ro, fred, harmoni, visdom, sannhet, beskyttelse og lojalitet.

Hovedfargen ”Høyre blå” (H500) er et bærende designelement i Høyres visuelle identitet. Fargen er et av de viktigste virkemidlene vi har for rask gjenkjennelse og for å styrke identiteten vår over tid.

Fargekode Høyre blå

FargesystemFargekode
HEX0065f1
RGB0/101/241
CMYK98/47/0/0
PMS285C
NCSS 2565-R80B
RAL5015

I tillegg til hovedfargen bruker Høyre en tilleggs-palett som komplimenterer blåfargen i illustrasjoner, informasjonsgrafikk utheving av ord og i komposisjoner der man har behov for variasjon i uttrykket. Blå må skal alltid være den viktigste fargen i komposisjonen. Se profilmanualen for regler og eksempler.

Høyres logo er en vimpel som vaier i vinden. Dette symboliserer frihet, optimisme og fremgang, noe som går igjen i vår ideologi. Høyre har hatt variasjoner av vimpel-symbolet siden 1987. Logoen finnes på bokmål og nynorsk.

For best mulig synlighet skal logoen alltid ha godt med luft rundt symbolet og plasseres på en bakgrunn med optimal kontrast. For avanserte retningslinjer og eksempler, se profilmanualen.

Bruk av logo av andre enn Høyre

Høyres logo skal i utgangspunktet ikke benyttes av andre enn Høyre. Unntak kan gjøres til pressen og samarbeidspartnere etter avtale. Til meningsmålinger og kan vimpel-symbolet brukes alene uten navntrekket. Til dette bruket trenger man ikke tillatelse.

Under er link til Høyres logopakke. Den inneholder logofiler i ulike filformater til bruk på digitale og fysiske flater.

Logoen er Høyres fremste visuelle varemerke. Logoen skal alltid være godt synlig og være lett gjenkjennelig.

Typografi

Høyres budskap skal oppfattes raskt og korrekt – i alle formater og på alle enheter – fysisk og digitalt. Vi bruker derfor to skrifttyper som komplimenterer hverandre godt og som fremmer budskapet på en effektiv måte.

Høyre bruker skrifttypene Poppins og Roboto fra Google Fonts. Poppins som tittel-type og Roboto til mengdetekst og UI (brukergrensesnitt). Riktig bruk av disse skrifttypene styrker universell utforming.

Poppins og Roboto er utviklet av Google Fonts og leveres med en lisens (Open Font License) som gjør at fontene kan benyttes fritt uten vederlag. Les mer om Open Font Licence (OFS) på fontenes egne nettsider på fonts.google.com og på sil.org

Se profilmanualen for regler og eksempler på bruk av skrifttypene.

Titler: Poppins

Poppins vil bli bruk i alle hovedbudskap. Som titler i annonser, på nettsider, standstelt, skjermer på konferanser. Tittel-fonten skal ha en tydelig kontrast til blant annet UI, brødtekst og info-grafikk. Poppins er et bærende visuelt profil-element.

Mengdetekst og UI: Roboto

Roboto er en fleksibel skrifttype med seks ulike vekter. Roboto har en optimal lesbarhet – ned i svært liten størrelse, noe som er viktig på små enheter. Roboto er en skrifttype uten seriffer og andre «utvekster» som har en tendens til å begrense synligheten på digitale flater når størrelsen er liten. Skrifttypen har et rikt tegn-bibliotek og har støtte for nordisk tegnsett.

Komposisjon

For retningslinjer for komposisjon av digitale og fysiske produksjoner se profilmanaulen. Ta kontakt med oss for en forespørsel.

Trenger du tilgang på profilmanualen?

Skal du designe materiell for Høyre? Enten du jobber i Høyre eller i et reklamebyrå trenger du den komplette profilmanualen. Den inneholder regler og eksempler for komposisjon av en rekke produksjoner. Ta kontakt med oss for en forespørsel.

Trenger du maler og grafiske ressurser?

Hvis du er medlem av Høyre kan du benytte medieportalen vår på Brandmaster. Der finner du profilmanualen, maler, bilder og andre ressurser du trenger til å utvikle materiell for Høyre.