Henrik Asheim

Høyres 1. nestleder og stortingsrepresentant (Akershus)

Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2022 – Nå
1. nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2022 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Parlamentarisk 2.nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2021 – 2022
Leder Arbeidsutvalget Bærum Høyre 2021 – 2023
Leder Foreningsstyret Bærum Høyre 2021 – 2023
Parlamentarisk 2.nestleder Stortingsgruppen Akershus Høyre 2021 – 2022
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2020 – 2021
Statsråd Regjeringen Høyre 2020 – 2021
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 – 2020
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 – 2017
Stortingsrepresentant Hovedstyre Bærum Høyre 2015 – 2016
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2013 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 – 2013
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2012 – 2013
Ansatt Ansatte i Høyre Unge Høyres Landsforbund 2012 – 2012
Varamedlem Stortingsgruppen Akershus Høyre 2009 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2008 – 2009
Leder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2008 – 2012
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Høyre 2008 – 2012
1. nestleder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2007 – 2008
Representant Fylkesting Akershus Høyre 2007 – 2011
Representant Kommunestyret Bærum Høyre 2007 – 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Bærum Høyre 2007 – 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 – 2007
2. nestleder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2006 – 2007
Leder Arbeidsutvalget Akershus Unge Høyre 2005 – 2006
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2004 – 2005
1. nestleder Arbeidsutvalget Akershus Unge Høyre 2004 – 2005
Medlem Arbeidsutvalget Bærum Høyre 2004 – 2011

Vil du komme i kontakt med Henrik Asheim?

For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Gudrun Hesselberg.

Mine hjertesaker

  • Kunnskapsskolen

    Hvert år starter ca. 60 000 spente seksåringer på skolen. Høyre vil skape en skole hvor alle barn og unge trives og lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. Vi må gi alle barn og unge forutsetningene for å mestre resten av skoleløpet. Forutsetningen for å kunne fordype seg i deg man vil og nå de mål og drømmer man har er å ha e grunnleggende ferdighetene på plass. Da må vi prioritere det viktigste som kunnskap, mestring og gode lærer, fremfor lavere krav om færre forventninger til både skolen og elevene slik venstresiden vil.

  • Skape flere lønnsomme jobber i privat sektor

    Det å ha en jobb å gå til er den viktigste velferden for den enkelte. Alle som kan jobbe i Norge bør jobbe i Norge. Det er på jobb man får gode kollegaer, lærer nye ting, blir selvforsørget og opplever den gode følelsen av å trengs. Det siste året har mange i privat sektor opplevet å bli ledige eller permittert. Derfor må vi nå ha en politikk som gjør at bedriftene igjen tjener penger og trygge sine ansatte, ansette flere og utvikle nye og spennende produkter. Da må vi ha en politikk som ikke øker skattene men fortsetter å redusere dem, vi må ha færre skjemaer og mindre byråkrati, vi må satse på forskning og utdanning og vi må bygge ut veier, jernbane og infrastruktur. Der vi vil legge til rette for skaperkraften i privat sektor vil venstresiden skattlegge den hardere og regulere den mer. Det er det siste Norge trenger.

  • Inkludere flere i arbeidslivet

    Vi må sørge for at flere av de som står utenfor arbeidslivet kommer inn. Selv før pandemien slo inn over landet var det alt for mange mennesker i arbeidsfør alder som sto helt eller delvis utenfor arbeid. Derfor må vi ha en politikk som gjør det lettere for flere å prøve seg i en jobb og å kombinere støtteordninger med inntektsgivende arbeid. Det handler både om å tilrettelegge på arbeidsplassen, sørge for mer fleksible ordninger og gi flere muligheten til å ta utdanning mens de mottar støtte fra NAV og flere arbeidsgivere må ta sjansen på søkere med hull i CVen eller andre utfordringer.

Bli bedre kjent med meg

Jeg heter Henrik og er født i 1983. Jeg har sittet på Stortinget siden 2013 og er nå medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Tidligere har jeg sittet i Utdanningskomiteen, ledet Finanskomiteen og mellom 2020-2021 var jeg forsknings- og høyere utdanningsminister med ansvar for studenter, utdanning og forskning. Født og oppvokst i Bærum.

Videoer

Saker med meg fra media