Høyre i regjering
2013-2021

Høyre var med på å styre Norge trygt fra 2013-2021 med Erna Solberg som statsminister. Vi ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrisen. Vi jobbet særlig for et trygt, fremtidsrettet og bærekraftig Norge med muligheter for alle.

Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru

Regjeringen

Granavolden-plattformen, politisk plattform for regjeringen, fremforhandlet mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre. FrP valgte å gå ut av regjeringen i januar 2020. Regjeringen fortsatte deretter som en mindretallsregjering frem til etter stortingsvalget 2021.

Regjeringens mål var å bygge et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi. Vi bidro til å bli mindre avhengige av olje, skapte flere jobber og sikret flere ben å stå på. Regjeringen førte en offensiv miljøpolitikk for å ta vare på jorda vår til neste generasjon. Høyre i regjering jobbet for å bevare små forskjeller i samfunnet og for en politikk som gir muligheter for alle.

Høyres regjeringsmedlemmer 2013-2021

 • Erna Solberg (Statsminister 16.10.2013 til 14.10.2021)
 • Anniken Hauglie (Arbeids- og sosialminister 16.12.2015–24.01.2020)
 • Bent Høie (Helseminister; Helse- og omsorgsminister fra 2020) 16.10.2013 til 14.10.2021)
 • Børge Brende (Utenriksminister 16.10.2013 til 20.10.2017)
 • Elisabeth Aspaker ((EØS- og EU-minister 16.12.2015 til 20.12.2016, fiskeriminister 16.10.2013 til 16.12.2015)
 • Frank Bakke-Jensen (Forsvarsminister 20.10.2017 til 14.10.2021, EØS- og EU-minister 20.12.2016 til 20.10.2017)
 • Geir-Inge Sivertsen (Fiskeriminister 24.01.2020 til 2.3.2020)
 • Henrik Asheim (Forsknings- og høyere utdanningsminister 24.01.2020 til 14.10.2021)
 • Ine Eriksen Søreide (Utenriksminister 20.10.2017 til 14.10.2021, forsvarsminister 16.10.2013 til 20.10.2017)
 • Jan Tore Sanner (Finansminister 24.1.2020 til 14.10.2021, kunnskaps- og integreringsminister 17.1.2018 til 24.1.2020, kommunal- og moderniseringsminister 16.10.2013 til 17.1.2018)
 • Linda Hofstad Helleland (Distrikts- og digitaliseringsminister 24.1.2020 til 14.10.2021, barne- og familieminister 17.1.2018 til 22.1.2019, kulturminister 16.12.2015 til 17.1.2018)
 • Marit Berger Røsland (EØS- og EU-minister 20.10.2017 til 17.1.2018)
 • Monica Mæland (Justis-, beredskaps- og innvandringsminister 24.1.2020 til 14.10.2021, kommunal- og moderniseringsminister 17.1.2018 til 24.1.2020, næringsminister 16.10.2013 til 17.1.2018)
 • Nikolai Astrup (Kommunal- og moderniseringsminister 24.1.2020 til 14.10.2021, digitaliseringsminister 22.1.2019 til 24.1.2020, utviklingsminister 17.1.2018 til 22.1.2019)
 • Odd Emil Ingebrigtsen (Fiskeriminister 13.03.2020 til 14.10.2020)
 • Thorhild Widvey (Kulturminister 16.10.2013 til 16.12.2015)
 • Tina Bru (Olje- og energiminister 24.1.2020 til 14.10.2021)
 • Tine Sundtoft (Klima- og miljøminister 16.10.2013 til 16.12.2015)
 • Torbjørn Røe Isaksen (Arbeids- og sosialminister 24.1.2020 til 14.10.2021, næringsminister 17.1.2018 til 24.1.2020, kunnskapsminister 16.10.2013 til 17.1.2018)
 • Vidar Helgesen (Klima- og miljøminister 16.12.2015 til 17.1.2018, EØS- og EU-minister 16.10.2013 til 16.12.2015)

Hovedsaker:

 • Regjeringens prosjekt var å trygge Norge for fremtiden – å bygge et bærekraftig velferdssamfunn.
 • Økonomisk bærekraft: Det vil i årene som kommer være langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Samtidig vil inntektene fra olje og gass reduseres. For å sikre at Norge har flere ben å stå på og kan ha et bærekraftig velferdssamfunn, må vi skape flere jobber og omstille norsk økonomi.
 • Økologisk bærekraft: Norge må oppfylle våre klimaforpliktelser og ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen. Vårt nye næringsliv må være grønt, smart og nyskapende. Derfor må det satses mer på ny grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger.
 • Sosial bærekraft: Utenforskap bidrar til at folk mister mulighet til å skape gode liv. En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape muligheter for alle. Særlig er dette viktig for å integrere innvandrere i arbeidsmarkedet. For å bidra til sosial og økonomisk bærekraft vil regjeringen føre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk.
 • Trygghet: Trygghet er en forutsetning for frihet. Ny kriminalitet skaper utrygghet. Derfor må innbyggerne trygges gjennom rettsstaten, et sterkt og effektivt politi og et troverdig forsvar av landet vårt.

Bilder 2013-2021

Les regjeringsplattformen (Granavolden 2019) her:

Arkiv

Les regjeringsplattformen (Jeløya 2018) her:

Les regjeringsplattformen (Sundvolden 2013) her:

Regjeringens politiske regnskap (2021)

Regjeringens politiske regnskap (2017)