Høyre i regjering

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen
Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
I 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs: Høyre/Frp-regjeringen har investert mer i kunnskap, forskning, infrastruktur og skattelettelser som bidrar til innovasjon og vekst.

Regjeringen

Regjeringen vil i større grad basere sin politikk på tillit. Tillit til at folk flest i hovedsak gjør fornuftige valg, til at folkevalgte vil det beste for sitt lokalsamfunn og til private aktører og frivillige organisasjoner som arbeider for å skape et bedre samfunn. Det skal bli mindre detaljstyring og sentralstyring.

Regjeringen vil forsterke det sosiale sikkerhetsnettet og sikre et velferdsløft for syke og eldre. Det er fortsatt for mange som faller igjennom, eller som får hjelp for sent. Tilbud til mennesker med sammensatte behov må bli mer varierte og den enkeltes valgfrihet større.

Regjeringen har delt arbeidet inn i åtte satsingsområder hvor det er behov for en ny politisk kurs. De enkelte satsingsområdene presenteres under.

I tillegg arbeider regjeringen for å følge opp klimaforliket som ble inngått i Stortinget i 2012. Fordi de daværende regjeringspartiene ikke ønsket å gå like langt i de konkrete tiltakene som dagens samarbeidspartier, arbeider regjeringen for å forsterke klimaforliket.

De åtte satsingsområdene:

  1. Konkurransekraft for norske arbeidsplasser
  2. En enklere hverdag for folk flest
  3. Kunnskap gir muligheter for alle
  4. Regjeringen vil bygge landet
  5. Trygghet i hverdagen og styrket beredskap
  6. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett
  7. Et velferdsløft for eldre og syke
  8. Levende lokaldemokrati