Høyre i regjering

I 2017 stemte velgerne for en fortsatt Høyreledet regjering med mer kunnskap, forskning, infrastruktur og skattelettelser som bidrar til innovasjon og vekst. Nå består regjeringen av Høyre, Venstre og KrF, og den styrer på grunnlag av Granavolden-plattformen.

Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru

Regjeringen

Granavolden-plattformen, politisk plattform for regjeringen, fremforhandlet mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre, slår fast en retning for regjeringen i årene som kommer.

Regjeringen skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi. Vi må bli mindre avhengige av olje, skape flere jobber og sikre flere ben å stå på. Regjeringen vil føre en offensiv miljøpolitikk for å ta vare på jorda vår til neste generasjon. Den skal bevare små forskjeller i samfunnet og føre en politikk som gir muligheter for alle.

Oversikt: Høyres regjeringsmedlemmer

Regjeringens prosjekt er å trygge Norge for fremtiden – å bygge et bærekraftig velferdssamfunn.

  • Økonomisk bærekraft: Det vil i årene som kommer være langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Samtidig vil inntektene fra olje og gass reduseres. For å sikre at Norge har flere ben å stå på og kan ha et bærekraftig velferdssamfunn, må vi skape flere jobber og omstille norsk økonomi.
  • Økologisk bærekraft: Norge må oppfylle våre klimaforpliktelser og ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringen. Vårt nye næringsliv må være grønt, smart og nyskapende. Derfor må det satses mer på ny grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger.
  • Sosial bærekraft: Utenforskap bidrar til at folk mister mulighet til å skape gode liv. En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape muligheter for alle. Særlig er dette viktig for å integrere innvandrere i arbeidsmarkedet. For å bidra til sosial og økonomisk bærekraft vil regjeringen føre en restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk.
  • Trygghet: Trygghet er en forutsetning for frihet. Ny kriminalitet skaper utrygghet. Derfor må innbyggerne trygges gjennom rettsstaten, et sterkt og effektivt politi og et troverdig forsvar av landet vårt.

Les regjeringsplattformen (Granavolden 2019) her:

Arkiv

Les regjeringsplattformen (Jeløya 2018) her:

Les regjeringsplattformen (Sundvolden 2013) her:

Regjeringens politiske regnskap (2021)