Høyre jobber med nytt partiprogram

Høyre er i gang med å utvikle et nytt stortingsvalgsprogram for perioden 2025-2029

Henrik Asheim og Mari Holm Lønseth

Norges viktigste politiske verksted er i gang

Høyres programprosess skal være åpen og tilgjengelig. Vi tar mål av oss å være Norges viktigste politiske verksted, og vi skal utfordre oss til å tenke nytt og komme med nye ideer og bedre løsninger for å møte utfordringene vi står overfor fremover. Vi vil legge til rette for at både våre medlemmer og andre interesserte, skal kunne gi oss innspill underveis. Alle kan komme med innspill på nettsiden forslag.hoyre.no.

De overordnede milepælene for arbeidet vårt er å legge frem et første utkast til partiprogram for 2025-2029 tidlig på høsten 2024. Dette vil være på høring til ca. november samme år, hvor alle kan gi oss tilbakemeldinger på programutkastet. Et endelig forslag til program vil offentliggjøres rundt årsskiftet 2024/2025. Endelig behandling er på Høyres landsmøte 20-23. mars 2025.

Vi ønsker innspill fra alle som har ideer til ny politikk, eller vil sette ord på problemer vi bør løse. Innspill kan sendes gjennom hele prosessen, men av hensyn til å kunne bearbeide innspillene så godt som mulig ønsker vi helst innspill innen påsken i 2024. Under finner du en tentativ fremdriftsplan.

Dersom ditt lokallag har satt i gang arbeid med å lage ny politikk som dere trenger lengre tid på enn til påske, ta kontakt med programsekretær Oliver Husøy. Da kan programkomiteen ta høyde for at det kommer innspill senere også.

Om du har spørsmål eller ønsker å sende større innspill, ta kontakt med programsekretær Oliver Husøy eller send de på program@hoyre.no.

Bildet er en illustrasjon av programprosessen slik den er beskrevet i teksten.
Henrik Asheim og Mari Holm Lønseth

Vi vil ha dine forslag!

Har du forslag til hvordan Høyre kan videreutvikle politikken vå?

Høyres programkonferanse 2023

Den 27. oktober 2023 arrangerte Høyre en stor programkonferanse for å sparke i gang programarbeidet. Under kan du se programmet fra konferansen, og om du logger inn i Mitt Høyre så vil du kunne se konferansen i opptak.

Her kan du lese to nyhetssaker i forbindelse med konferansen:

Aftenposten 30.10.2023: “Høyre-topper vil stramme inn handlingsregelen

Verdens Gang 27.10.2023: “Høyre-topp: Nå må vi ta EU-debatten

Fredag 27. oktober: Høyres programkonferanse 2023 – program

Nå starter utviklingen av programmet for stortingsperioden 2025 til 2029. Høyres programkomité inviterer til konferanse for å sette noen av de største utfordringene vi står foran på dagsorden.

Program

11:30 – 11:40     Velkommen ved Henrik Asheim, leder for programkomiteen og 1. nestleder i Høyre.

11:40 – 12:30     Tema: Sikkerhetspolitikk. Innledning ved Carl Bildt. «Säkerhetspolitik i en orolig värld».

Etter innledningen vil det bli en samtale mellom Bildt og Ine Eriksen Søreide, som er utenrikspolitisk talsperson i Høyre. Samtalen ledes av Ulf Sverdrup.

12:30 – 12:50     Pause

12:50 – 13:30     Tema: Økonomisk bærekraft. «Økonomisk bærekraft i velferdsstaten». Innledning ved Hilde Bjørnland, professor ved BI.

13:30 – 14:10     Tema: Valgfrihet. Innledning ved Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita. «Verdien av økt valgfrihet i velferdstjenestene»

14:10 – 14:40     Pause

14:40 – 15:20     Tema: Arbeidskraft. Innledning ved Sveinung Skule, leder for Kompetansebehovsutvalget. «Har vi nok arbeidskraft med riktig kompetanse i fremtiden?»

15:20 – 16:00     Tema: Energi og klima. Innledning ved Jarand Rystad, CEO Rystad Energy. «Energibehov for å nå klimamålene»

16:00 – 16:15     Avslutning.

(Det blir satt frem mat til å ta med i hånden ved møteslutt)

Innlederne

 • Carl Bildt er tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige. Han har også vært leder for Høyres søsterparti Moderaterna. I dag er han blant annet Co-Chair for European Council on Foreign Relations.
 • Ine Eriksen Søreide er Høyres utenrikspolitiske talsperson og leder utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. Hun er tidligere utenriksminister og forsvarsminister. Stortingsrepresentant siden 2001.
 • Ulf Sverdrup er i dag professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI. Han var fra 2011 til 2023 direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
 • Hilde C. Bjørnland er professor ved institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI. Hun sitter i Finlands finanspolitiske råd, er forskningsrådgiver for Norges Bank og har tidligere sittet i Sveriges finanspolitiske råd.»
 • Kristin Clemet er daglig leder i tankesmien Civita. Hun har vært utdannings- og forskningsminister, arbeidsminister, stortingsrepresentant og viseadministrerende direktør i NHO
 • Sveinung Skule er leder for det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget, som frembringer og systematiserer kunnskapsgrunnlaget om Norges fremtidige kompetansebehov.
 • Jarand Rystad er CEO for Rystad Energy, som er et uavhengig energikonsulentfirma. Rystad Energy er en ledende aktør innen innsikt i den globale energisektoren, og tilbyr data, verktøy, analyser og konsulenttjenester til energiselskaper, finansinstitusjoner, regjeringer og andre aktører. De er kjent for sin dybdeanalyse og omfattende databaser over energirelaterte emner.

Høyres programkomité for 2025-2029: 

 • Leder: Henrik Asheim (Akershus) 
 • Nestleder: Mari Holm Lønseth (Trøndelag) 
 • Andreas Vollsund (Rogaland)  
 • Tage Pettersen (Østfold)  
 • Anita Oterhals Eide (Møre og Romsdal) 
 • Jon Gunnar Pedersen (Vestfold) 
 • Mathilde Tybring-Gjedde (Oslo)  
 • Magnus Mæland (Finnmark)  
 • Nikolai Astrup (Oslo)  
 • Harald Furre (Agder)  
 • Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud)  
 • Charlotte Spurkeland (Vestland)  
 • Ola Svenneby (Unge Høyres landsforbund)  
 • Lisbeth von Erpecom Vikse (Senior Høyres landsforbund) 
 • Sekretær: Oliver Husøy
Høyres programkomite