Nominasjonskomiteens innstilling til Eigersund Høyres valgliste til kommunevalget 2023.

Ikke overraskende så er det vår tidlig nominerte ordførerkandidat Anja Hovland som topper listen. Hun er også den eneste kandidaten på listen som er kumulert.

Eigersund Høyres nominasjonskomite er nå ferdig med sitt arbeid med å finne kandidater til kommunevalget i 2023. Arbeidet i nominasjonskomiteen har vært todelt. Arbeidet med å finne kandidater til listen har vært ledet av nominasjonskomiteens leder, Knut Sirevåg og medlemmene Tommy Gunvaldsen, Hanne Christine Rynning-Berg, Kåre Øen Hansen og Anja Hovland. Dette arbeidet har pågått nærmere et år.
Når antall listekandidater var klart, så trakk Knut, Tommy og Hanne seg ut av komitearbeidet. Dette fordi de selv ønsker å være listekandidater og for å sikre en ryddig prosess. Knut, Tommy og Hanne har dermed ikke hatt noen påvirkning på kandidatenes listeplassering.

Arbeidet med komiteens endelige innstilling til valgliste har blitt ledet av Kåre Øen Hansen, sammen med Anja Hovland og Arne Stapnes. Sistnevnte tredde inn i nominasjonskomiteen i kraft av sitt verv som styremedlem i Eigersund Høyre.
Nominasjonskomiteen, representert ved Kåre, Arne og Anja, har nå avsluttet sitt arbeid, og vi kan med glede presentere nominasjonskomiteens forslag og innstilling til Eigersund Høyres valgliste til kommunevalget 2023. Komiteens innstilling er enstemmig.
Anja Hovland er vår ordførerkandidat, og hun topper listen. Anja er den eneste kumulerte kandidaten på listen.
Vi gleder oss over å kunne presentere en liste med mange spennende navn. Noen er helt ferske i politikken, mens andre har vært med lengre. Listen inneholder dermed en god blanding av kontinuitet og fornyelse. Det gleder oss at det har kommet mange nye medlemmer i prosessen, og at mange av disse har lyst til å stille seg til disposisjon.
Vi har fått en liste med 28 kandidater. 10 kvinner og 18 menn. Vi er særlig fornøyd med å ha et stort aldersspenn blant kandidatene, der den eldste er født i 1939 og de to yngste er født i 2004.
Det er en spennende liste, og vi er glad for at vår ordførerkandidat Anja Hovland har fått med seg mange dyktige og engasjerte kandidater på listen. Det er et supert lag, og det lover godt for den kommende valgkampen og for Eigersund Høyre i årene som kommer.

Komiteens enstemmige innstilling til valgliste:

1. Anja Hovland (1969). Ordførerkandidat. Kumulert.
2. Knut Sirevåg (1958)
3. Iselin Grøsfjeld Skogen (1984)
4. Anders Midbrød (1986)
5. Jenny Kvilhaug Tuen (1991)
6. Kjell Vidar Nygård (1959)
7. Hanne Christine Rynning-Berg (1966)
8. Frank Leidland (1960)
9. Lise Ravneberg (1972)
10. Tommy Bjellås (1978)
11. Eirik Iversen Åse (1996)
12. Anna Toft Thrana (2004)
13. Sven-Erik Hetland (1967)
14. Tommy Gunvaldsen (1977)
15. Thomas Omlid (1972)
16. Lene Johansen (1988)
17. Haakon Tollefsen Skeie (2004)
18. Carsten Blitzner (2000)
19. Tom Rasmussen (1960)
20. Elisabeth Støylen (1966)
21. Joakim Grude (1971)
22. Terje Gyland (1964)
23. Kristoffer Bertelsen (1991)
24. Arild Sleveland (1982)
25. Line Aarsland Moen (1985)
26. Arnfinn Havsø (1939)
27. Sidsel Margrethe Salvesen (1959)
28. Alf Hansen (1952)

På vegne av nominasjonskomiteen,
Kåre Øen Hansen