Fredrik Holm – ordførerkandidat

Hvorfor jeg vil bli ordfører for Halden

– Halden kan absolutt bli en bedre kommune å bo, jobbe og leve i. Det har jeg og resten av Halden Høyre tenkt å gjøre noe med. Vi må heller ikke glemme resten av Østfold, Norge og verden rundt oss.

Bakgrunnen min med studier og arbeid i utlandet, yrkeserfaringen fra industrien og skoleverket, både som lærer og rektor har gitt meg god innsikt i samfunnslivet. Ikke minst en forståelse for hvordan det er å være barn og vokse opp i Østfold gjennom daglig kontakt med elevene.

Jeg vet hvor «skoen trykker» i skoleverket, barneverntjenesten og andre hjelpeinstanser. Dette har jeg og resten av Halden Høyre mange ganger vist i praksis gjennom mange forslag som har blitt til god politikk.

Fredriks hjertesak

Et samfunn med plass til alle
Jeg vil jobbe for næringslivet i Halden – det trengs trygge og lønnsomme arbeidsplasser og rammevilkår som gir forutsigbarhet og tilgang til markeder.

Høyres slagord «Skape mer og inkludere flere», er selve kjernen i hvorfor jeg driver med politikk. Alle folk er like verdifulle, uansett bakgrunn, etnisitet og legning. Jeg vil jobbe for et samfunn med plass til alle, der flere fullfører skolen og kan ta del i arbeidslivet og skape verdier, og ikke minst å gi dem som har falt utenfor en vei tilbake.

Å ha en jobb og gå til er det viktigste «våpenet» mot barnefattigdom og utenforskap – og veien til god integrering på alle samfunnsplan.

Stem på Høyre ved valget i 2023!

Pressebilder

Fredrik Holm - foto Hans Kristian Thorbjørnsen-2408
Pressebilder