Ordførerkandidat Henning Solhaug

Hol Høyre – Muligheter for alle!
 
Hol kommune skal være en JA-kommune, og Hol Høyre er et JA-parti, og derfor oppmuntrer og arbeider vi for all positiv utvikling i vår flotte og fremtidsrettede kommune.
 
Hol Høyre brenner for positiv utvikling og har svært mange engasjerte medlemmer og lokalpolitikere. Vi sier ja til alle gode initiativ, i grendene og på Geilo.
 
Kommunen skal være en god støttespiller og konstruktiv samarbeidspartner for lokalsamfunnet og bistå innbyggere i deres initiativer. Hol Høyre vil utvikle kommune så den blir enda bedre å bo i, også i fremtiden, og vi ønsker at alle henvender til kommunen skal oppleves som positive, uavhengig av resultatet.
 
Hol kommune er kommunens største arbeidsplass. Alle ansatte i kommunen skal bli sett og oppleve mestring og trivsel i jobben. Som arbeidsgiver er det vår plikt å legge til rette for godt samarbeid og god kommunikasjon i hele organisasjonen. Da oppnår vi motiverte ansatte og tjenestetilbudet blir enda bedre.
 
Alle grendene, fra Haugastøl til Dagali, til Sudndalen og Myrland, er viktige for Hol Høyre. For å skape utvikling og vekst er det viktig å legge forholdene til rette der folk vil arbeide og bo. Kommunen skal oppmuntre og bidra til at handlekraftige initiativ får den nødvendige starthjelp fra kommunen der det er mulig. Vi må ha tilpassede boliger der det er etterspørsel, satse på høyere utdanning, og bedre vei og bane til og fra kommunen. Kommunens tjenestetilbud må tilpasses flest mulig, best mulig, i alle tjenestefelt.

Min dør og min telefonlinje vil alltid være åpen, uavhengig om jeg blir ordfører eller ikke.
Muligheter for alle er viktig for Hol Høyre. Vi må si JA når vi kan, og nei når det er nødvendig.

Vennlig hilsen
Henning Solhaug

Ordførerkandidat for Hol Høyre