Syv av mange saker vi vil jobbe med i perioden

Vi vil gi muligheter for alle i Hol! Her kan du lese syv gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre i Hol.

1. Vi vil bidra til å skaffe tilpassede boliger der folk i alle aldre ønsker å bo

2. Gjøre kommunen til en aktiv samarbeidspartner som er lett og positiv å kommunisere med 

3. Trekanten skal bli et attraktivt boområde, ikke beredskapssenter

4. Oppmuntre private initiativ og bidra til økt aktivitet i alle grender

5. Effektiv og riktig bruk av kommunens ressurser 

6. Aktivt lede arbeidet med å gjøre utdanning til det nye næringsbeinet i kommunen

7. Bygge ny barneskole på Geilo og opprettholde dagens skolestruktur i kommunen