Hvaler hele livet!

Stem borgelig, stem Hvaler Høyre!