Liste over kandidater til Stortingsvalget for Oppland og Hedmark valgkrets er klar

Nominasjonsprosessen til neste års Stortingsvalg er godt i gang. Medlemmer i Innlandet Høyre og alle lokalforeninger har hatt mulighet til å komme med innspill til kandidater tidligere i år, til sine respektive valgdistrikt. Alle foreslåtte kandidater er forespurt om de ønsker å stå på listen, og nominasjonskomiteen sender i dag ut en alfabetisk liste over kandidater til listene i Oppland og Hedmark. Her følger listene for Oppland og Hedmark valgdistrikt.

Kandidatertil Oppland valgkrets, Innlandet Høyre 2021-2025

Fornavn

Etternavn

Kommune

Alder

Harald

Bakke

Gjøvik

73

Anne

Bjertnæs

Gjøvik

48

Laila

Bokhari

Lillehammer

46

Mari

Botterud

Øyer

71

Lars

Elsrud

Sør-Aurdal

53

Marianne

Gunnerud

Lillehammer

46

Magnhild

Huseby Bolstad

Sør-Aurdal

32

Kari-Anne

Jønnes

Gran

48

Svein Håvar

Korshavn

Gjøvik

55

Arne

Krokeide

Gjøvik

64

Iver

Lieberg Stieng

Gjøvik

20

Oddvar

Møllerløkken

Lillehammer

42

Mattis Månum

Pettersen

Gjøvik

21

Vegard

Riseng

Nord-Aurdal

46

Lene

Romann-Aas

Vestre Toten

59

Kjetil

Sangnes

Vestre Toten

50

Rune

Selj

Søndre Land

68

Hans Olav

Sundfør

Lillehammer

49

Amanda

Tandsether

Vestre Toten

21

Hanne Alstrup

Velure

Lesja

57

Anders

Vildåsen

Vestre Toten

47

Åse Harjo

Øvstegård

Øyer

30


Kandidatertil Hedmark valgkrets, Innlandet Høyre 2021-2025

Fornavn

Etternavn

Kommune

Alder

Erlend

Barkbu

Sør-Odal

43

Kai Ove

Berg

Ringsaker

48

Kirsti

Berge

Stange

69

Joakim

Ekseth

Elverum

45

Simen

Ellingsen

Nord-Odal

18

Per Olav

Hansen

Stange

46

Tirill

Langleite

Alvdal

58

Anna

Molberg

Hamar

30

Ristin

Mortensson

Engerdal

66

Thor Anders

Sognli

Elverum

68

Lise Berger

Svenkerud

Våler

49

Ola

Svenneby

Våler

23

Yngve

Sætre

Elverum

45

Magne

Sørby

Ringsaker

53

Eli

Wathne

Kongsvinger

49

Prøvenominasjon
I uke 36/37 foregår det prøvenominasjonsmøter i lokalforeningene i Innlandet Høyre, som skal være gjennomført innen 13.september. På dette møtet skal det også velges delegater til Innlandet Høyres nominasjonsmøte. Dette møtet avholdes 21.11.2020 kl. 12.00 på Honne Konferansesenter på Biri for både Oppland og Hedmark.
Rådgivende uravstemning
I samme periode vil det avholdes en rådgivende uravstemning blant alle betalende medlemmer i Innlandet Høyre. Hvis du ikke har betalt medlemskontingent enda og ønsker å være en del av denne prosessen må kontingent betales senest 31.august.
Slik betaler du medlemskontingenten:
1. Vipps 440 kr til nr. 50014
2. SMS H440 til 2160
3. Overfør 440 kr til konto 5001 40 00000, skriv fullt navn i meldingsfeltet.
Uravstemningen sendes ut på e-post som en Questback 3.september, og må besvares innen 13.september. For de betalende medlemmer vi ikke har e-post adresser sender vi en link på SMS, og det sendes også brev til disse i tilfelle noen ikke har smart-telefon.
Nominasjonskomiteene tar sikte på å avholde intervjuer av kandidater i slutten av september. Endelig prioritert liste offentliggjøres og legges ut på Innlandet Høyres nettside, i Sosial medier, sendes til listekandidatene, foreningene og sideorganisasjonene i uke 45.
Har du spørsmål om prosessen, ta kontakt med Fylkessekretær på mariaas@hoyre.no