Arbeiderpartiet setter systemet foran pasientent

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre mener vi har for mange private aktører i helsevesenet. De vil «gjøre mer av det som virker» sier de, og vil kvele de private. Det mener de vil styrke de offentlige sykehusene.

Det Høyre har gjort er å gi alle muligheten til å velge behandlingstilbud på statens regning. Det betyr at det offentlige betaler for deg selv om du ønsker å få behandlingen din av en privat tilbyder. Det gjør at det ikke er størrelsen på lommeboka som avgjør om du kan velge behandling. Ved stortingsvalget neste år vil en stemme til AP være en stemme for å avslutte slik valgmulighet. Du skal da ikke lenger være sjef i eget liv.
Det viktigste for Arbeiderpartiet er nemlig systemet og ikke den enkelte. For oss i Høyre er det derimot viktig at pasienten selv har mulighet til å påvirke egen behandling.
Høyre vil beholde mangfoldet av behandlingstilbud, vi vil bidra til forutsigbare rammevilkår for private og ideelle helse- og omsorgsaktører. Det å beholde et mangfold betyr ikke at de offentlige tilbudene svekkes. Snarere tvert imot. Det Arbeiderpartiet glemmer er at det er mangfoldet av behandlingstilbud, private og offentlige, som gjør at ulike mennesker med ulike behov får behandling som virker. Alle har rett til å eie sitt eget liv og sine egne valg.
En annen dimensjon som er viktig å ta med seg, er at private og ideelle helse- og omsorgsaktører er viktige kompetansearbeidsplasser. Det er et betydelig antall slike institusjoner i Innlandet i dag. Vi vet at akkurat slike kompetansearbeidsplasser er det vi trenger i Innlandet. Arbeiderpartiets politikk vil derfor ikke bare bidra til at det er de rike som kan velge helsetilbud. Det vil også bidra til at attraktive, gode og viktige arbeidsplasser i Innlandet vil forsvinne.
Når faktum er at behandlingen gir gode resultater og pasienten er fornøyd, behandlingen ikke er dyrere enn den offentlige, det offentlige betaler slik at det ikke beror på din og min lommebok, og Arbeiderpartiet likevel vil avskaffe de private behandlingstilbudene. Er ikke det å sette systemet foran pasienten?
Helsevesenet var ikke bedre, behandlet ikke flere pasienter og hadde ikke bedre resultater da Støre var helseminister. Tvert imot. Er det noe vi har oppnådd med pasientens helsetjeneste er det nettopp en massiv reduksjon i helsekøene fra 2013 og frem til i dag. Det å kvele private tilbydere vil bety at du må være rik for å kunne velge hvor du vil bli behandlet. Har du ikke penger må du pent ta plass bakerst i den offentlige køen. I tillegg vil det sette svært mange attraktive og gode arbeidsplasser i Innlandet i fare. Det trenger vi ikke.
I Høyre setter vi pasienten først og vi mener retten til å kunne påvirke egen hverdag og selv å kunne ta frie valg er en verdi i seg selv. Fordi vi tror både på deg og på systemene i vårt velferdssamfunn.
Kari-Anne Jønnes